پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی علوم انسانی 31

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی علوم انسانی 31 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی علوم انسانی 31 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی قیمت فایل فقط 16,500 تومان پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی در 31 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن: مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وسلامت روانی فصل دوم: تاریخچه بهداشت روانی پیشینه تحقیق تعریف سلامت روانی و نظریه های ارائه شده عوامل موثر در سلامت روانی انسان 10-هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاههای روان تحلیگری و انسانگری در مورد بهداشت روانی 11-الگوی شخصیت سالم از دی دگاه پرلز 12-دیدگاه اریسكون در مورد مشخصات افراد سالم فهرست مطالب 13-دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهان درباره افراد دارای سلامت ذهنی و روانی 14-دیدگاه نظرهای نظری دربارة سلامت روانی الف ـ نظریه سیستم ها ب ـ ودیكود اكولوژیكی ج ـ مفهوم تعادل حیاتی تاریخچه: اگر چه وجود بیماری های روانی در جوامع مختلف از قرنها پیش مورد تأیید قرار گرفته است اما در طی قرن حاضر كه روشهای آماری برای برآورد نمودن حجم‌این مشكلات مورد استفاده قرار گرفت. در قرن 19 علوم و تكنولوژی پیشرفت قابل توجهی كرد و انقلابات اجتماعی زیادی بوجود آمده و بعلّت تحوّلات اجتماعی، علم پزشكی جزو علوم انسانی و روان شناسی و مسایل روانی بعلت پیدایش دانشگاهها مسئله روز شد و مكاتبات مختلف علمی‌در زمینه روانپزشكی و روان شناسی بوجود آمد كه به علّت گستردگی آنها از ذكرشان صرف نظر می‌شود. ولی نتیجه كلی آنها پیدایش روانیزشكی به شكل امروزین است. به منظور انجام‌این تحولات در سال 1930 اولین كنگره بین المللی بهداشت روان با شركت نمایندگان 50 كشور در آمریكا تشكیل شد و بعلت بروز جنگ جهانی دوم تشكیل كنگره های بعدی به تعویق افتاد و نهایتاً در سال 1948 سومین كنگره بین المللی بهداشت روان در لندن تشكیل و اساس فدراسیون جهانی بهداشت روانی بینانگذاری شد و در همان سال‌این فدراسیون به عضویت رسمی‌سازمان یونسكو و سازمان جهانی درآمد. (میلانی فر، بهروز،‌بهداشت روانی،‌انتشارات رشد سال 1372) در قرن بیستم با امروزین شدن رشته های مختلف علمی‌دانش همه گیر شناسی نیز تحول پیدا كرده و شیوه هایی جهت بررسی وتحقیق بیماریها ابداع شد كه با گذشت زمان‌این شیوه ها نیز تكامل یافته و كاملتر شد. بر همین منوال نتایج مختلفی كه در طی دوره های زمانی مختلف و یا در مكانهای مختلف بدست آمده با همدیگر مغایرت دارند و در‌این زمینه تحقیقات دیگری جهت جمع بندی و نتیجه گیریهای كلی بر روی تحقیقات قبلی آمده صورت گرفته كه از آن جمله می‌توان كاردورنوند (Dohrenwend) اشاره كرد. وی در مروری كه بر مطالعات همه گیر شناسی اختلالات روانی،‌این مطالعات را به سه گروه تقسیم می‌كند: گروه اول ؛ اكثراً در نیمه اول قرن 20 و قبل از وقوع جنگ جهانی دوم صورت گرفته است محققین‌این دوره در زمینه یابی در جامعه بیشتر به گزارشهای مراكز درمانی، پرونده های بیماران و اطلاع دهندگان كلیدی متكی بوده اند . گروه دوم ؛ به دنبال جنگ جهانی انجام گردیده و همانند بیشتر مطالعات انجام شده در كشورهای اروپایی و آسیا یك روانپزشك و یا تیم تحقیق با تمام افراد مصاحبه كرده و تشخیص موارد بر اساس مصاحبه داده شده است دورنوفد درمقایسه مطالعات انجام شده قبل و بعد جنگ جهانی دوم مطرح نمود كه میانگین شیوع انواع اختلالات روانی در 16 بررسی دوره اول برابر 6/3% ودر 60 تحقیق دومین دوره 20% بوده است. سومین گروه شامل مطالعات همه گیر شناسی در طی دو دهه گذشته بوده كه از اواخر سالهای دهه 1970 شروع شد و محققین سعی نمودند او از وسایل و ابزارهای معتبر و استاندارد و مصاحبه های بالینی بر اساس ملاكهای تشخیص طبقه بندی ها استفاده نمایند. در مطالعات بدست آمده از مرور مطالعات همه گیر شناسی اختلافات روانی در كشورهای مختلف جهان كه در آنها از آزمونها و ارزیابی بالینی استفاده شده ـ میزان شیوع اختلالات بین 40 ـ 10% در نوسان بوده است (باقریو عباسی و همكاران، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی یزد. فصلنامه اندیشه و رفتار سال اول شماره یك 1373 ص 42ـ32) بخشی از تفاوتهای موجود به روش شناسایی بیماران مربوط می‌شود. بهره گیری از روشهای پژوهشی یكسان و آزمونهای غربالگری معتبر و پایا روش كاملاً مناسبی برای از میان برداشتن تفاوتهای یاد شده به نظر می‌رسد. به كاربردن‌این آزمونها دارای برتریهایی به شرح زیر است: به تعد اد بیشتری از آزمودنی ها می توان دست یافت. روش نسبتاً ارزانی است و وقت گیرنیست. این آزمونها عینی هستند و نمره گذاری بر قضاوت ذهنی آنها متكی نمی‌باشد. مشكلات مربوط به بهره گیری از ملاكهای متفاوت بین مصاحبه گران وجود ندارد. قبل از آنكه در مورد اطلاعات اخیر كه با استفاده از شیوه های روش شناختی جدید استاندارد شده صورت گرفته بپردازیم لازم است توضیح مختصری نسبت به ابزارهای تحقیق طراحی شده جدید و ویژگیهایی كه بایستی داشته باشند و مسایل و موانع خاصی كه در جهت طرح‌اینگونه ابزراها در رابطه با بیماریهای روانی وجود دارند ارائه گردد. برای اندازه گیری و تعیین ویژگی پدیده های هر شاخه علمی‌روشهایی بوجود آمده است. در مقایسه با سایر رشته های طب بعلت آنكه بیماریهای روانی را نمی‌توان با پارامترهای زیست شناسی و فیزیولوژیكی مانند فشار خون و آنالیز ادراری مورد ارزیابی قرار داد و روانپزشكی در وضعیت نامساعدی بسر می‌برد در نتیجه پژوهشها بسمت استفاده از معیارهای بنام مقیاس مدرج (RatinGscal) كه به منظور تبدیل علایم بالینی یك شخص در یك مقطع زمانی و یا تكمیل اطلاعات بیماری معاینه فیزیكی شده است بكار می‌رود. چنین كاربردهایی هم برای مراقبتهای بالینی و هم مقاصد پژوهش می‌تواند مهم باشند اگر چه بیشتر برای مقاصد پژوهش كاربرد یافته اند. از بین هزاران ابزار مختلف طراحی شده كه هر كدام مزایا و معایبی را برای خود دارا هستند پژوهشگران مجبورند یكی را برای خود انتخاب كنند برای آنكه ابزار انتخاب شده برای مقاصد تحقیق كامل باشد وجود بعضی از ویژگیها در آن را بایستی در نظر داشت . میزان توانایی انتقال اطلاعات ثابت و قابل تجدید یك ابزار را پایایی (riability) آن تست می‌گویند كه می‌تواند به طرق مختلف مشخص شود. وقتی یك ابزار یك بعد خاصی مثلاً ضریب هوشی با شدت افسردگی باشد پایایی آن به صورت ضریب همبستگی یا (r) كه عددی از صفر تا یك است نشان داده می‌شود. كه نمره صفر به معنای آن است كه ابزار در افتراق آن یك مورد از دیگری ناتوان است و نمره 1 به معنای آن است كه نمرات بدست آمده توسط پایا ثابت است. آزمونهای دیگر مانند ابزارهای تشخیصی سعی دارند كه فرد موردآزمون را در یك گروه تشخیص خاص قرار دهند و برای نشان دادن پایایی‌این گونه ابزارهای قیاسی بیشتراز ضریب كاپا (k) استفاده می‌شود و‌این ضریب بیانگر‌این واقعیت است كه میزان زیادی از توافق بواسطه شانس حاصل می‌شود. ضرایب بالای 80 دردص برای آزمونها ضرایب خوبی محسوب می‌شوند. ضریب كاپای بالای 75% بعنوان عالی و زیر 40% به عنوان ضعیف تلقی می‌شود. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی
منتشر شده در
 • مقاله ترجمه شده ادراک عدم اطمینان اولیه به عنوان یک عامل تعیین کننده ارزش اطلاعات حسابداری 13
 • مقاله ترجمه شده ادراک عدم اطمینان اولیه به عنوان یک عامل تعیین کننده ارزش اطلاعات حسابداری 13 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مقاله ترجمه شده ادراک عدم اطمینان اولیه به عنوان یک عامل تعیین کننده ارزش…

 • پاورپوینت بررسی سقفهای کرومیت عمران 33
 • پاورپوینت بررسی سقفهای کرومیت عمران 33 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی سقفهای کرومیت عمران 33 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت بررسی سقفهای کرومیت دسته: عمران بازدید: 4 بارفرمت…

 • جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی مکانیک 36
 • جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب خورشیدی مکانیک 36 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل جزوه مروری بر بهبودهای فنی، قابلیتهای اجرای اقتصادی و سناریوی جهانی سامانه گرمایش آب…

 • پاورپوینت توانمندسازی کارکنان: از تئوری تا عمل مدیریت 63
 • پاورپوینت توانمندسازی کارکنان: از تئوری تا عمل مدیریت 63 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت توانمندسازی کارکنان: از تئوری تا عمل مدیریت 63 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت توانمندسازی کارکنان:…

 • پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان دام و طیور 29
 • پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان دام و طیور 29 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان دام و طیور 29 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

 • گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز گزارش کارآموزی و کارورزی 33
 • گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز گزارش کارآموزی و کارورزی 33 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل گزارش كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز گزارش کارآموزی و کارورزی 33 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *