مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی هنر و گرافیک 41

مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی هنر و گرافیک 41 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی هنر و گرافیک 41 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی دسته: هنر و گرافیک بازدید: 5 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش قیمت فایل فقط 5,500 تومان توضیحات : مقاله در مورد انتزاع و ظهور هنر انتزاعی 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه:نگارگر امروز چنانكه باید پیرو شیوه نو است و در پی سواد برداشتن از طبیعت نیست در پی آن است كه احساس اصیل و نیرومندی را كه در خاطرش نقش بسته آشكار كند و شكل ببخشد در این مقصود از همه نقش های عالم و از خطوط و رنگهای گوناگون و تركیب صورتهای طبیعت مدد می طلبد و هرچه او را به كار آید به هم می پیوندد غم آن ندارد كه بعضی شكل ها در دستش می شكند و رنگها از راه به در می روند و خط مستی می كند و زنده و بی جان در هم می آمیزد اگر جلوه رنگها است كه خاطرات را از كف برده رنگ بر عالم می باشد و منظری از عشق و عشوه و غوغای رنگها می سازد و یا غم وجود را در دل رنگهای تیره و پر درد می نشاند و یا در مستی رنگها نشانی از عالم بی خودی و بی خبری به دست می دهد با دو خط كه نمودار ابرو و بینی است جوهر چهره ای را آشكار می كند، چند گردش قلم آن سادگی باطنی را كه در اشكال پیچیده و دشوار طبیعت نهفته است به ما می سپارد اگر نكته ای در دلش رخنه كرده و او را آرام نمی گذارد آن نكته را خواه صورتی باشد و خواه حالتی بصد گونه مكرر می كند و همه عالم را جلوه گاه آن نكته می سازد تا ما نیز با آن نكته كه كوچك می نمود خو می كنیم ژرف و پهناور آن پا می گذاریم.اگر طبع خیال انگیز داشته باشد و دست در كام نهانخانه خاطر كند نقش های بدیعی در برابر دیدگان ما می گسترد.اگر شوخ طبع و تیز بین باشد اجزاء وجود را به بازی تركیب می كند و نكته های طنز آمیز خطوط و رنگها را به كنایه و اشاره آشكار می سازد اما بی گمان تنها قرار تقلید طبیعت و در هم ریختن اشكال و خطوط نیز كسی را در صنف نقاشان اصیل و خلاق قرار نمی دهد آن چه هنرمندان اصیل را ممتاز می كند و فاداری به دبد و احساس و شیوه ای شخصی است. نقاش اصیل عالمی خاص خود را دارد و گرفتار آن عالم است.شیوه نقاشی در هر دوره مانند شیوه فكر و زندگی تابع تمدنی است كه در آن دوره چیره است در عهد ما این چیرگی نسیب تمدن غربی است. تمدن مغرب زمین از اواخر قرن 19 نهضت تازه ای در هنر نقاشی و هنرهای دیگر پدیدار كرده كه هرچند در آغاز مانند همه جنبشهای نو مخالفان پابرجا داشت امروزه كم و بیش عالم گیر شده و در همه جامعه هایی كه فرهنگ و تمدن غربی در آن راه یافته است رسوم و سنتهای دین را دگرگون كرده: نقاشی جدید زبان تازه دارد باید با دستور و لغات و اصطلاحات آن آشنا شد اگر چنین كنیم مشكلات آن آسان خواهد شد و راه بهره مند شدن از آن هموار خواهد گشت.ظهور هنر انتزاعی و اصطلاح انتزاعیاصطلاح ((انتزاع)) به معنی چیزی جدا شده از طبیعت. همواره موضوع مشاجره بوده است شاید به این علت كه ((انتزاع كردن)) یك چیز را به معنی كاستن از ارزش یا مقام آن تفسیر كرده اند. موسیقی و معماری همواره هنرهایی انتزاعی بشمار رفته اند حال آنكه در سنت كلاسیك از روزگار ارسطو به بعد ادبیات و هنرهای تجسمی، نقاشی و پیكر تراشی هنرهایی تقلیدی تلقی شده اند هنرمندان دست كم از اواسط سده نوزدهم به بعد آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت پی ریزی تصویری از نقاشی به عنوان یك پدیده فی نفسه مستقل و نه تقلید از چیزی دیگر گام برداشته اند. دشواری كاربرد واژه انتزاعی در مورد هنری كه در طبیعت شبیه سازی نمی كند از اینجا سرچشمه می گیرد كه این واژه را در توصیف تمام هنرهایی به كار برده اند كه موضوعشان در درجه دوم اهمیت قرار داده یا كج نمایی شده است تا بدین وسیله بر ابزار تجسمی یا بیانی تاكید شود این اصطلاح گاهی مسامحتاً در توصیف برخی از نقاشی های فووسیتی كه موضوع بر آنها غالب نیست و نمونه هایی از پیكره تراشی كوبیستی به كار برده می شود لیكن تا زمانی كه مختصر اثری از موضوع قابل تشخیص در میان باشد انتزاعی یك برچسب واقعاً استثنا ناپذیر نخواهد بود. كوبیسم می تواند در مسیر انتزاع قرار گیرد ولی فی نفسه انتزاعی نیست.تا كنون كوششهای گوناگونی به عمل آمده است تا نامی رضایتبخش برای امواج نقاشی ها و پیكره های غیر تقلیدی آفریده شده در سده بیستم پیدا شود. تئو وان دوسبرگ در سال 1903 اصطلاح ((مجسم)) را پیشنهاد كرد و اصطلاح ((غیر عینی)) نیز و سیعاً در توصیف انتزاعی های موندریان و پیروانش بكار برده شده است لیكن تا كنون هیچ جانشین رضایتبخشی برای این اصطلاح پیدا نشده است و دلیلی هم برای عدم استفاده از آن در آینده دیده نمی شود. كاندینسكی به نظر می رسد كه بهتر از همه می تواند ادعا كند نخستین نقاش انتزاعی بود كه به مفاهیم جنبی آثار غیر نمایشی و اكسپرسیونیستی خویش پی برد بدون تردید پیش از كاندینسكی نیز نقاشی های انتزاعی آفریده می شده اند تعدادی از نقاشی های وان دولده و دیگران به شیوه هنر نو موضوع قابل تشخیص خاصی ندارند هر چند از راه مسامحه می توان آنها را بر شكلهای گیاهی مبتنی دانست. دلونه در سال 1911 نقش و نگارهایی رنگی می آفرید كه موضوع ناتورالیستی عملاً از آنها رخت بر بسته بود و كوپكا نیز در همان زمانه به شیوه ای تماماً انتزاعی كار می كرد.آبسترهیكی از اقدامات متهورانه كه در نقاشی قرن بیستم به وقوع پیوست، نهضت هنر انتزاعی (آبستره) بود. درباره چگونگی و كیفیت این نهضت هنری، همواره بحثها و جدلهایی بین حامیان آن از یك طرف و مخالفان از طرف دیگر صورت گرفته، مضافاً اینك در مورد بررسی ارزشهای زیبایی شناسی آن اختلافهای بسیار موجود است. پیرامون هنر انتزاعی مورد قبول واقع شده اند. زیرا از قواعد و قوانینی پیروی می كنند هنر انتزاعی مورد قبول واقع شده اند.زیرا از قواعد و قوانینی پیروی می كنند كه متعلق به آنهاست و نیازی به جنبه ((نمایشی)) ندارند، در حالی كه شعر و نقاشی و مجسمه سازی تحت عنوان ((هنرهای نمایشی)) قلمدار می شوند آیا این گونه تفكیك نمودن هنرها باید همواره رعایت گردد؟ یا اینكه باید به كمك اصول كلی زیبایی شناسی، كلیه هنرها از جمله نقاشی و مجسمه سازی مانند موسیقی و معماری مورد سنجش و بررسی قرار گیرد؟بنظر می آید كه نقاشی انتزاعی در مسیر خودش به منظور رقابت با موسیقی به وجود آمده باشد زیرا با توجه به هنر ((كاندینسكی)) و ((موندریان)) برداشتهایشان نسبت به موسیقی و معماری، حد و مرزهای هنر انتزاعی را مشخص نموده اند.در روند تكاملی هنر انتزاعی كه نمایانگر هنر مدرن است، آیا مرز بین هنر نمایشی و غیر نمایشی مشخص است؟ آیا می توان از انواع هنر انتزاعی وابسته، و انتزاعی مطلق سخن بیمان آورد؟ آغاز و پایان هنر انتزعی كجاست؟ و بالاخره آیا هنر انتزاعی با تمام نمودهایش به قرن بیستم تعلق دارد، یا آنكه از نظر تاریخی به هنرهای گذشته ارتباط دارد؟ … اصطلاح ((آبستره)) به خودی خود دارای ابهام و نیازمند بحث و گفتگو است. زیرا بخوبی می توان ادعا كرد كه تمام هنرها آبستره هستند، و یا اینكه می توان با ((پیكاسو)) هم عقیده شد كه هنر آبستره اصلاً وجود ندارد، چنانكه هر اثر تكیه بر روشی خاص و نمودی از زندگی دارد. یكی از معروفترین مفسرین و مبلغین هنر انتزاعی ((میشل سوفور)) فرانسوی است. در مورد هنر انتزاعی می گوید. من هنری را انتزاعی می نامم كه یادآور هیچ گونه واقعیت شكلی نباشد، حتی اگر نقطه ای باشد كه هنرمند از آن آغاز به كار كرده باشد.هنر انتزاعی – كه با هر گونه نمایش واقعی از موضوعات سر ستیز دارد – دارای دو مورد حائز اهمیت می باشد، یكی ((فرم)) و دیگری ((رنگ)) این دو عامل از لحاظ زیبایی شناسی دارای معیارهای مخصوص به خود هستند.این هنر – كه سابقه نزدیك به یك قرن دارد – همواره با هنر تزیینی (دكوراتیو) مقایسه شده كه خود موجب شبهاتی نیز گردیده است. هنر تزیینی دارای قوانین دقیق و مشخص می باشد و در ضمن از آزادیهای بسیاری برخوردار است. در حالی كه هنر انتزاعی از قوانین مشخص پیروی نمی كند و حد و مرزی نمی شناسد از طرفی هنر انتزاعی را می توان به عنوان عكس العمل در برابر ((واقع گرایی مدرسه ای)) قرن نوزدهم بحساب آورد كه نشانه های ظهور آن را می توانیم در پایان همان قرن یعنی نهضت امپرسیونیسم و سپس شیوه ای دیگر مشاهده كنیم.نقاشی انتزاعی و انواع آن: نقاشی انتزاعی را می توان به دو نوع تقسیم كرد: نوع اول شامل هنرمندانی می شود كه صرفاً به رنگ و فرم توجه دارند و این دو عنصر تجسمی تنها بخاطر جلوه های مجرد آنها بكار می گیرند. در تابلوهای این نقاشان اشكال و نقوش هیچ گونه شباهتی با نمونه های طبیعت و عالم واقع آنها ندارند. رنگها نیز از رنگهای طبیعت پیروی نمی كنند و از رنگ تنها بخاطر خود رنگ و از فرم صرفاً بخاطر فرم استفاده می شود. فهرست مطالب : مقدمه فصل اول: اصطلاح انتزاع و ظهور هنر انتزاعی آبستره (انتزاع) نقاشی انتزاعی و انواع آن دوره های تاریخی هنر انتزاعی پیروان هنر انتزاعی هنرمندان آبستره در سراسر جهان (بلژیك، ایتالیا، آمریكا و …) فصل دوم: آبستره مطلق آبستره اكسپرسیونیسم فصل سوم: آبستره (هنر انتزاعی) قیمت فایل فقط 5,500 تومان برچسب ها : تحقیق در مورد هنر انتزاعی , دانلود مقاله انتزاع و ظهور هنر انتزاعی , دانلود مقاله در مورد هنر انتزاعی , دانلود مقاله هنر انتزاعی , مقاله هنر انتزاعی ورد , فایل ورد هنر انتزاعی , تحقیق کامل هنر انتزاعی
منتشر شده در
 • پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی حسابداری 29
 • پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی حسابداری 29 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی حسابداری 29 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

 • پاورپوینت حقوق اجتماعی زن 36 اسلاید معارف اسلامی 36
 • پاورپوینت حقوق اجتماعی زن 36 اسلاید معارف اسلامی 36 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت حقوق اجتماعی زن 36 اسلاید معارف اسلامی 36 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت حقوق اجتماعی…

 • دانلود تحقیق مواد بكار رفته در فنرها 21ص مکانیک 30
 • دانلود تحقیق مواد بكار رفته در فنرها 21ص مکانیک 30 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود تحقیق مواد بكار رفته در فنرها 21ص مکانیک 30 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود…

 • دانلود پاورپوینت روشهای آبیاری کشاورزی و زراعت 33
 • دانلود پاورپوینت روشهای آبیاری کشاورزی و زراعت 33 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت روشهای آبیاری کشاورزی و زراعت 33 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت روشهای آبیاری دسته:…

 • هنر شرق و غرب (ایران ،روم،یونان) هنر و گرافیک 21
 • هنر شرق و غرب (ایران ،روم،یونان) هنر و گرافیک 21 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل هنر شرق و غرب (ایران ،روم،یونان) هنر و گرافیک 21 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود هنر…

 • نمونه سوالات بیمه مرکزی آزمون بیمه های زندگی بیمه 84
 • نمونه سوالات بیمه مرکزی آزمون بیمه های زندگی بیمه 84 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل نمونه سوالات بیمه مرکزی آزمون بیمه های زندگی بیمه 84 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود نمونه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *