مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی حسابداری 68

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی حسابداری 68 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی حسابداری 68 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 9 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی قیمت فایل فقط 20,900 تومان مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسیفصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1-مقدمه2-2- بخش اول: مبانی نظری    112-2-1- نیاز به حسابـرسی    112-2-2-فرضیه ی نماینـدگی    2-2-3-فرضیهی علامت دهی    2-2-4-فرضیه اعتباربخشی    2-2-5-کیفیت حسابرسی    2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسی    142-2-7-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی    172-2-8-تقاضا برای کیفیت حسابرسی    19 2-2-9-عرضه کیفیت حسابرسی    202-2-10محصولات کیفیت حسابرسی    21 2 -2-11- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس……………..    272-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس    272-2-11-2-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس    292-2-12-تجدید ارائه صورتهای مالی    322-2-12-1- تاریخچه تجدید ارائه صورتهای مالی    332-2-12-2- تعدیلات سنواتی    342-2-12-2-1تغییر در رویه حسابداری    352-2-12-2-2-اصلاح اشتباه    352-2-13-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه    362-2-14-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست    362-2-15-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی    392-2-16-پیامدهای تجدید ارائه سود    412-3- بخش دوم: پیشینه پژوهشها    442-3-1- پژوهشهای خارجی    442-3-2- پژوهشهای داخلی    512-4- تبیین فرضیه های پژوهش    542-5- خلاصه فصل    59منابع فارسیمنابع لاتین2-1-مقدمهحسابداری را می‌توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتاً ساده در دوران باستان، تا سیستم‌های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تأمین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهم‌ترین زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش‌های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسوولیت‌هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف‌های تجاری یا تأمین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می‌دهد. این گزارش‌ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می‌شود و صحت این اطلاعات و گزارش‌ها توسط حسابرسان مستقل تایید می‌گردد. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‌های مالی، اثرات و نتایج منفی به همراه دارد که شامل مواردی مانند تغییر حسابرس، افزایش هزینه سرمایه، سلب اطمینان استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نسبت به این گزارشات، کاهش بازده سهام و نظایر آن می‌باشد. مدیران برای کاهش این اثرات منفی، احتمالاً اقدام به تغییر برخی از سیاست‌های گزارشگری مالی خود می‌نمایند. تغییرات در رفتار گزارشگری مالی  مدیران، ممکن است به صورت‌هایی از جمله تغییر در سطح محافظه‌کاری آن‌ها در گزارشگری مالی باشد. بنابراین، در این فصل، کیفیت حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا تعاریف انجام شده از مطرح شده، سپس به معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته می‌شود. در ادامه، مفاهیم و موضوعات مرتبط با تجدید ارایه صورت‌های مالی ارایه می‌گردد؛ و در نهایت، به پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با موضوع این پژوهش پرداخته می‌شود.2-2- بخش اول: مبانی نظری2-2-1- نیاز به حسابـرسی دلیل اصلی تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یك ابزار نظارتی را می‌توان تضاد منافع موجود بین مالكان و مدیران شرکت‌ها دانست (واﻻس ، 1987). به طور كلی، سه فرضیه‌ی عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح است كه عبارت از فرضیه‌ی نمایندگی ،فرضیه‌ی‌علامت دهی ،فرضیه‌ی اعتباربخشی )بیمه‌ای (می‌باشند) لم ، 1998و واﻻس، 1987). 2-2-2-فرضیه‌ی نماینـدگی این فرضیه، به نقشی كه حسابرسی در كاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می‌کند، اشاره دارد.طبق فرضیه‌ی نمایندگی، حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالك، بخش لاینفک سازوكاری قراردادی است كه برای كنترل و نظارت بر هزینه‌های نمایندگی مدیر ایجاد می‌شود. هنگامی كه نماینده (مدیر) نسبت به مالك، از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شركت برخوردار است، با فرض اینكه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است، بیشتر از حد مطلوب از منابع شركت استفاده كرده، برای انتقال ثروت از مالكان به نفع خود تلاشمی‌کند.بنابراین، سرمایه‌گذارانی كه از رفتار عقلایی برخور دارند، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شركت لحاظ خواهند كرد و مبلغ كمتری را برای آن اوراق بهادار می‌پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممكن است سرمایه‌ی خود را از شركت خارج نمایند. در نتیجه، سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می‌کنند، سازوكارهایی را برقرار سازند كه بر رفتارها و انگیزه هایفرصت‌طلبانه نظارت و كنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل، یكی از این ساز و كارها است. بدین ترتیب، در فرضیه‌ی نمایندگی، نقش حسابرس كاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس، ممكن است صورت‌های مالی جانب‌دارانه و نادرست ارائه شوند. بر اساس این تئوری، در سازمان‌هایی كه عدم تقارن اطلاعاتی باﻻتر است، حسابرس نیازمند كار و تلاش بیشتری است. به گفته‌ی واﻻس نزدیک‌ترین مفهوم به عدم تقارن اطلاعاتی، واژه‌ی پیچیدگی است كه بیشترین معیاری كه محققان برای سنجش آن به كار برده‌اند، تعداد شرکت‌های فرعی واحد مورد رسیدگی است. استاندارد حسابرسی آمریكا تصریح می‌کند: سازمانی كه بدون نظارت كافی بر عملیات آن و به صورت غیر متمركز اداره می‌شود، ریسك بسیار باﻻیی را خواهد داشت. در واقع، خطر نادیده گرفتن اصول اخلاقی بیشتر در بخش‌های غیر متمركز دیده می‌شود.2-2-3-فرضیه‌ی‌علامت دهی بر اساس این فرضیه، حسابرس به كاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه كمك می‌کند و سرمایه‌گذار سعی می‌کند حسابرس معتبری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد كه عملیات شركت شفاف و مناسب است. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علایم استفاده می‌کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه‌ی قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است كه مؤسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحب کاران خود حق‌الزحمه‌ی باﻻتری را طلب می‌کنند، زیرا چنین مؤسساتی از كیفیت و اعتبار باﻻیی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملكرد مناسب‌تری را برای شركت به ارمغان می‌آورند.2-2-4-فرضیه اعتباربخشی بر اساس این فرضیه كه نسبت به دو فرضیه‌ی قبلی، كمتر مورد توجه محققان و تئوری پردازان قرار گرفته است، ممكن است حرفه‌ی حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت‌های مالی هیچ مسئولیتی ندارد. ولی در طرف دیگر، سرمایه گذاران معتقدند در صورتی كه در نتیجه‌ی استفاده از صورت‌های مالی گمراه كننده به آن‌ها زیان وارد شود، حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آن‌ها را جبران كنند. بنابراین، ممكن است در مواردی كه به سرمایه گذاران زیان وارد می‌شود، حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه، حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسك را لحاظ كنند و هر چه نتایج عملیات شركتی ضعیف‌تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسك افزایش یافته و به تبع آن حق‌الزحمه‌ی حسابرسی نیز افزایش می‌یابد.در عمل، یك یا تركیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به كار می‌رود و در یك كشور ممكن است یكی از آن‌ها نسبت به بقیه، توجیه بهتری را ارائه نماید.شایان توجه است كه خدمات حسابرسی همانند كاﻻ برای صاحبكار است و تابع اصل هزینه و منفعت است. بنابراین، صاحبكار تا جایی این خدمات را طلب می‌کند كه منافع آن از هزینه های مربوط بیشتر باشد. اما طبق فرضیه‌ی نمایندگی، منافع حسابرسی، ادای مسئولیت پاسخگویی مدیر است و بنابراین، یك مدیر به اندازه‌های كه خود را در قبال مسئولیت خویش پاسخگو می‌بیند(یا اجبار به پاسخگویی دارد) حاضر است برای خدمات حسابرسی هزینه كند.2-2-5-کیفیت حسابرسی  از کیفیت حسابرسی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می‌شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می‌شود عمومی‌ترینتعریف‌ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می‌گیرد:احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت‌های مالی که حسابرس بتواند آن‌ها را کشف و گزارش کند.احتمال این که حسابرس برای صورت‌های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند.سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانب‌دارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداریدقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آن‌ها گزارش صادر کرده است.تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آن‌ها را در بر می‌گیرند (علوی طبری و همکاران، 1388، ص 33)2. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می‌تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی‌های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می‌شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی‌نفعان از اطلاعات مذکور را متأثرمی‌سازد.2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسیکیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش‌های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورت‌های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو 1981 کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریف‌های بااهمیت موجود در صورت‌های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است؛ و (ب) گزارش تحریف‌های مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت‌ها، برخی از ویژگی‌های دی آنجلو را بازتاب می‌دهند.تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تأثیر حسابرسی بر اطلاعات صورت‌های مالی را نشان می‌دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطلاعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آن‌ها با اصول پذیرفته شده حسابداری می‌پردازد. مطابق قسمت (الف) از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می‌شود. قسمت (ب) از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقلال حسابرس می‌باشد. از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می‌شود بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این تعریف در زمینه‌ی احتمالات ارزیابی شده بازار جای می‌گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تاکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت می‌دهد. این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره 6 تحت عنوان توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت‌های مالی توصیف شده است، مربوط می‌شود. حسن شهرت حسابرس اغلب در پژوهش‌های تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درک شده و واقعی مبهم می‌باشد. در راستای بررسی کامل مطالب گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می‌رسد. مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1-مقدمه 2-2- بخش اول: مبانی نظری 11 2-2-1- نیاز به حسابـرسی 11 2-2-2-فرضیهی نماینـدگی 2-2-3-فرضیهیعلامت دهی 2-2-4-فرضیه اعتباربخشی 2-2-5-کیفیت حسابرسی 2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسی 14 2-2-7-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی 17 2-2-8-تقاضا برای کیفیت حسابرسی 19 2-2-9-عرضه کیفیت حسابرسی 20 2-2-10محصولات کیفیت حسابرسی 21 2 -2-11- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…………….. 27 2-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس 27 2-2-11-2-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس 29 2-2-12-تجدید ارائه صورتهای مالی 32 2-2-12-1- تاریخچه تجدید ارائه صورتهای مالی 33 2-2-12-2- تعدیلات سنواتی 34 2-2-12-2-1تغییر در رویه حسابداری 35 2-2-12-2-2-اصلاح اشتباه 35 2-2-13-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه 36 2-2-14-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست 36 2-2-15-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی 39 2-2-16-پیامدهای تجدید ارائه سود 41 2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهشها 44 2-3-1- پژوهشهای خارجی 44 2-3-2- پژوهشهای داخلی 51 2-4- تبیین فرضیه های پژوهش 54 2-5- خلاصه فصل 59 منابع فارسی منابع لاتین 2-1-مقدمه حسابداری را می‌توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتاً ساده در دوران باستان، تا سیستم‌های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تأمین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهم‌ترین زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش‌های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسوولیت‌هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف‌های تجاری یا تأمین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می‌دهد. این گزارش‌ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می‌شود و صحت این اطلاعات و گزارش‌ها توسط حسابرسان مستقل تایید می‌گردد. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‌های مالی، اثرات و نتایج منفی به همراه دارد که شامل مواردی مانند تغییر حسابرس، افزایش هزینه سرمایه، سلب اطمینان استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نسبت به این گزارشات، کاهش بازده سهام و نظایر آن می‌باشد. مدیران برای کاهش این اثرات منفی، احتمالاً اقدام به تغییر برخی از سیاست‌های گزارشگری مالی خود می‌نمایند. تغییرات در رفتار گزارشگری مالی[1] مدیران، ممکن است به صورت‌هایی از جمله تغییر در سطح محافظه‌کاری آن‌ها در گزارشگری مالی باشد. بنابراین، در این فصل، کیفیت حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا تعاریف انجام شده از مطرح شده، سپس به معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته می‌شود. در ادامه، مفاهیم و موضوعات مرتبط با تجدید ارایه صورت‌های مالی ارایه می‌گردد؛ و در نهایت، به پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با موضوع این پژوهش پرداخته می‌شود. 2-2- بخش اول: مبانی نظری 2-2-1- نیاز به حسابـرسی دلیل اصلی تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یك ابزار نظارتی را می‌توان تضاد منافع موجود بین مالكان و مدیران شرکت‌ها دانست (واﻻس[2]، 1987). به طور كلی، سه فرضیه‌ی عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح است كه عبارت از فرضیه‌ی نمایندگی[3]،فرضیه‌ی‌علامت دهی[4]،فرضیه‌ی اعتباربخشی[5])بیمه‌ای (می‌باشند) لم[6]، 1998و واﻻس، 1987). 2-2-2-فرضیه‌ی نماینـدگی این فرضیه، به نقشی كه حسابرسی در كاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می‌کند، اشاره دارد.طبق فرضیه‌ی نمایندگی، حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالك، بخش لاینفک سازوكاری قراردادی است كه برای كنترل و نظارت بر هزینه‌های نمایندگی مدیر ایجاد می‌شود. هنگامی كه نماینده (مدیر) نسبت به مالك، از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شركت برخوردار است، با فرض اینكه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است، بیشتر از حد مطلوب از منابع شركت استفاده كرده، برای انتقال ثروت از مالكان به نفع خود تلاشمی‌کند.بنابراین، سرمایه‌گذارانی كه از رفتار عقلایی برخور دارند، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شركت لحاظ خواهند كرد و مبلغ كمتری را برای آن اوراق بهادار می‌پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممكن است سرمایه‌ی خود را از شركت خارج نمایند. در نتیجه، سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می‌کنند، سازوكارهایی را برقرار سازند كه بر رفتارها و انگیزه هایفرصت‌طلبانه نظارت و كنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل، یكی از این ساز و كارها است. بدین ترتیب، در فرضیه‌ی نمایندگی، نقش حسابرس كاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس، ممكن است صورت‌های مالی جانب‌دارانه و نادرست ارائه شوند. بر اساس این تئوری، در سازمان‌هایی كه عدم تقارن اطلاعاتی باﻻتر است، حسابرس نیازمند كار و تلاش بیشتری است. به گفته‌ی واﻻس نزدیک‌ترین مفهوم به عدم تقارن اطلاعاتی، واژه‌ی پیچیدگی است كه بیشترین معیاری كه محققان برای سنجش آن به كار برده‌اند، تعداد شرکت‌های فرعی واحد مورد رسیدگی است. استاندارد حسابرسی آمریكا تصریح می‌کند: سازمانی كه بدون نظارت كافی بر عملیات آن و به صورت غیر متمركز اداره می‌شود، ریسك بسیار باﻻیی را خواهد داشت. در واقع، خطر نادیده گرفتن اصول اخلاقی بیشتر در بخش‌های غیر متمركز دیده می‌شود. 2-2-3-فرضیه‌ی‌علامت دهی بر اساس این فرضیه، حسابرس به كاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه كمك می‌کند و سرمایه‌گذار سعی می‌کند حسابرس معتبری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد كه عملیات شركت شفاف و مناسب است. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علایم استفاده می‌کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه‌ی قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است كه مؤسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحب کاران خود حق‌الزحمه‌ی باﻻتری را طلب می‌کنند، زیرا چنین مؤسساتی از كیفیت و اعتبار باﻻیی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملكرد مناسب‌تری را برای شركت به ارمغان می‌آورند. 2-2-4-فرضیه اعتباربخشی بر اساس این فرضیه كه نسبت به دو فرضیه‌ی قبلی، كمتر مورد توجه محققان و تئوری پردازان قرار گرفته است، ممكن است حرفه‌ی حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت‌های مالی هیچ مسئولیتی ندارد. ولی در طرف دیگر، سرمایه گذاران معتقدند در صورتی كه در نتیجه‌ی استفاده از صورت‌های مالی گمراه كننده به آن‌ها زیان وارد شود، حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آن‌ها را جبران كنند. بنابراین، ممكن است در مواردی كه به سرمایه گذاران زیان وارد می‌شود، حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه، حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسك را لحاظ كنند و هر چه نتایج عملیات شركتی ضعیف‌تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسك افزایش یافته و به تبع آن حق‌الزحمه‌ی حسابرسی نیز افزایش می‌یابد.در عمل، یك یا تركیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به كار می‌رود و در یك كشور ممكن است یكی از آن‌ها نسبت به بقیه، توجیه بهتری را ارائه نماید.شایان توجه است كه خدمات حسابرسی همانند كاﻻ برای صاحبكار است و تابع اصل هزینه و منفعت است. بنابراین، صاحبكار تا جایی این خدمات را طلب می‌کند كه منافع آن از هزینه های مربوط بیشتر باشد. اما طبق فرضیه‌ی نمایندگی، منافع حسابرسی، ادای مسئولیت پاسخگویی مدیر است و بنابراین، یك مدیر به اندازه‌های كه خود را در قبال مسئولیت خویش پاسخگو می‌بیند(یا اجبار به پاسخگویی دارد) حاضر است برای خدمات حسابرسی هزینه كند. 2-2-5-کیفیت حسابرسی از کیفیت حسابرسی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می‌شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می‌شود عمومی‌ترینتعریف‌ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می‌گیرد: احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت‌های مالی که حسابرس بتواند آن‌ها را کشف و گزارش کند. احتمال این که حسابرس برای صورت‌های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند. سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانب‌دارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آن‌ها گزارش صادر کرده است. تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آن‌ها را در بر می‌گیرند (علوی طبری و همکاران، 1388، ص 33)2. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می‌تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی‌های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می‌شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی‌نفعان از اطلاعات مذکور را متأثرمی‌سازد. 2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسی کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش‌های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورت‌های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو 1981 کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریف‌های بااهمیت موجود در صورت‌های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است؛ و (ب) گزارش تحریف‌های مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت‌ها، برخی از ویژگی‌های دی آنجلو را بازتاب می‌دهند. تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تأثیر حسابرسی بر اطلاعات صورت‌های مالی را نشان می‌دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطلاعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آن‌ها با اصول پذیرفته شده حسابداری می‌پردازد. مطابق قسمت (الف) از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می‌شود. قسمت (ب) از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقلال حسابرس می‌باشد. از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می‌شود بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این تعریف در زمینه‌ی احتمالات ارزیابی شده بازار جای می‌گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تاکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت می‌دهد. این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره 6 تحت عنوان توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت‌های مالی توصیف شده است، مربوط می‌شود. حسن شهرت حسابرس اغلب در پژوهش‌های تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درک شده و واقعی مبهم می‌باشد. در راستای بررسی کامل مطالب گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می‌رسد. [1]Financial Reporting Behavior [2] Wallace [3] Agency hypothesis [4] Signaling hypothesis [5] Insurance hypothesis [6] Lam قیمت فایل فقط 20,900 تومان برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی , مبانی نظری کیفیت حسابرسی , پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی , چارچوب کیفیت حسابرسی , دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس , فرضیه اعتباربخشی
منتشر شده در
 • مراحل تجزیه و تحلیل سیستم و ارائه راهکار صنایع 24
 • مراحل تجزیه و تحلیل سیستم و ارائه راهکار صنایع 24 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مراحل تجزیه و تحلیل سیستم و ارائه راهکار صنایع 24 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود مراحل…

 • دانلود پاورپوینت ابزارهای ذخیره سازی کامپیوتر و IT 23
 • دانلود پاورپوینت ابزارهای ذخیره سازی کامپیوتر و IT 23 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت ابزارهای ذخیره سازی کامپیوتر و IT 23 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت ابزارهای…

 • مقاله درباره مركز داده یک انباره مركزی کامپیوتر و IT 64
 • مقاله درباره مركز داده یک انباره مركزی کامپیوتر و IT 64 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مقاله درباره مركز داده یک انباره مركزی کامپیوتر و IT 64 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

 • پاورپوینت سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن پاورپوینت 20
 • پاورپوینت سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن پاورپوینت 20 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن پاورپوینت 20 با لینک مستقیم…

 • پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق کامپیوتر و IT 21
 • پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق کامپیوتر و IT 21 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت سایت الکترونیک خودرو شرق کامپیوتر و IT 21 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت سایت الکترونیک…

 • قسمت های اجرایی و مهم یک سازه بتنی و بهسازی و مقام سازی از صفر تا صد عمران 79
 • قسمت های اجرایی و مهم یک سازه بتنی و بهسازی و مقام سازی از صفر تا صد عمران 79 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل قسمت های اجرایی و مهم یک سازه بتنی و بهسازی و مقام…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *