تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 ص شیمی 73

تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 ص شیمی 73 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 ص شیمی 73 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 ص دسته: شیمی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3627 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 ص قیمت فایل فقط 27,500 تومان توضیحات : تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : چكیده : شوری یكی از عوامل موثر در تمدنهای بشری و سیستم های كشاورزی بوده كه زندگی انسان بر این سیستم ها تكیه داشته است . تمدنهای بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح آ‎بیاری اراضی ودر نتیجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند . چنانچه بارندگی محدود باشد ، شستشوی نمك در منطقه فعالیت ریشه گیاه در خاك انجام نمی شود وبا افزایش شوری ، رشد وتوسعه گیاه ودر نتیجه عملكرد محصول كاهش می یابد . بیش از 80 درصد سطح كره زمین بوسیله محلول نمكی با غلظت حدود 5/0 مولاركلرور سدیم پوشیده شده است كه فقط گروهی از گیاهان عالی قادر به تحمل چنین شرایطی هستند واغلب گیاهان حتی قادر به تحمل غلظت یك درصد آب اقیانوسها ( بدون تغییر در موازنه آبی و غذایی یا متوبولیسمی گیاه ) نمی باشد در اوایل قرن نوزدهم واژه شوری یا هالوفیت به گیاهانی نظیر Atriplex salicornia قلیا اطلاق شد . اغلب باكتریها حساسیت زیادی به شرایط شوری دارند اما در بین آنها انواعی نیز یافت می شود كه در زمره مقاومترین موجودات نسبت به شوری قرار می گیرند . مكانیسمهای سازشی مختلفی در مسیر تكاملی هالوفیت ها ایجاد شده است كه بعضی از مكانیسمها باعث محدود شدن مراحل مختلف رشد و نمودار ارتباط با اقلیم فصلی یا شرایط اكولوژی خاك ( ادافیكی ) می گردند و رویش گیاهان را با تغییرات مناسب در جهت تكمیل چرخه زندگی شان امكان پذیر می سازند . از آنجائی كه بعضی از آنزیمها به تنش خشكی حساس هستند لذا تغییرات متابولیسمی گسترده ای تحت شرایط شور دیده می شود . غلظت بالای نمك در بافتهای گیاهی آنزیمهای شركت كننده در متابولیسم نشاسته را تحت تاثیر قرار می دهد . شوری هم چنین تاثیرات قابل توجهی را بر تنفس ، تثبیت CO2 و متابولیسم پروتئین ها داشته و حتی در افزایش مقدار DNA سلول و تغییر پذیری وسیع درسطوح كرورموزمی ( پلوئیدی ) دخیل می باشد . پیشگفتار : رشد سریع جمعیت جهان و لزوم بالا بودن سطح زندگی مردم و مبارزه با فقر و گرسنگی ایجاب می كند كه میزان تولیدات كشاورزی بطور روز افزون افزایش یابد جهت رسیدن به این هدف علاوه بر تغییرات ژنتیكی و اصلاح گیاهان ، مبارزه با آفات و انتخاب گیاهان مناسب باشرایط اقلیمی بویژه راهها عملی تر دیگر مانند استفاده صحیح از زمینهای زیر كشت ونیز استفاده از زمینهای بایر بعد از انجام اقداماتی در زمینه اصلاح آنها ، بكار گرفتن شیوه های جدید آبیاری و استفاده از منابع مختلف آب ودر نظر گرفتن تحمل گیاهان نسبت به تنشهای محیطی مورد توجه دانشمندان و متخصصین اموركشاورزی می باشد . یكی از ویژگیهای كویرهای جهان ، شور بودن خاك بسیاری از آنها می باشد كه اغلب به علت بالا بودن غلظت نمك ، قشری ازاملاح ، سطح و یا لایه های زیرین را فرا گرفته است . اصولا عوامل خاص چون زیاد بودن تبخیر ، كم بودن نزولات جوی ، بالا بودن سطح سفره های آب زیر زمینی ، مجاورت با گنبدهای نمكی و ویژگیهای خاك منطقه وغیره باعث بوجود آمدن چنین مناطقی در سطح زمین می گردند این نواحی به علت بالا بودن میزان شوری خاك فاقد پوشش گیاهی بوده وبه لحاظ نامساعد بودن خاك بهره برداری كشاورزی از آنها نیز ممكن ودر صورت امكان اصلاح خاك ، كشاورزی در آنها چندان سودمند نخواهد بود . امروزه سعی بر این است كه به كمك دانش بوم شناسی از هر منطقه به نحوشایسته ای استفاده شود حریم زراعت جنگل ، مراتع ، آبخیزها ،مردابها و غیره ، حفظ گردد . در حقیقت استفاده معقول از منابع طبیعی به طوری كه در بر گیرنده منافع نسل كنونی و نسلهای آینده باشد بایستی درسر لوحه برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد . متاسفانه در نتیجه عدم آگاهی به اصول زراعت ویا برای دستیابی به منافع كوتاه مدت خاكها و آبها مورد بهره برداری غلط قرار گرفته ودر نتیجه پس از مدتی مرغوبیت خود را از دست می دهند بطوریكه هم اكنون در جهان میلیونها هكتار از زمینهای زیركشت آنقدر شور شده اند كه تولید محصول در آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست . مناطق كویری ایران را عموما بیابانهای وسیعی احاطه نموده كه دربسیاری از آنها زندگی شكل نگرفه ویا در مواردی به علل مختلف ساكنین روستا ها مهاجرت نموده و سكونتگاهها متروك شده و كشتزارها بیش از پیش شور گردیده و زمینه لازم برای گسترش كویر فراهم آمده است . یكی از بهترین عواملی كه باعث شكل نگرفتن زندگی ویا مهاجرت روستائیان وبه عبارت دیگر حامیان سخت كوش مناطق كویری می گردد مشكل شوری خاك است . این پدیده زمانی بیشتر محسوس می شود كه غلظت املاح در خاك از حد متعارف تجاوز نماید در این صورت محیط اكولوژیكی نامناسبی برای رویش گیاهان بوجود می آید كشاورزی محدود می گردد وپیامدهای آن اثرات نامطلوبی درمحیط زیست انسانی باقی می گذارد دراین رابطه در دنیای امروز بخصوص در كشورهائی كه به تحقیق بهای بیشتری داده می شود مساله شوری و شیوه های بهره برداری از زمینهای شور دررابطه با كشت گیاهان مورد توجه متخصصان قرار گرفته است . شایسته است در كشور پهناور ما ایران كه مناطق وسیعی از آنرا اراضی بیابانی نسبتا شور فرا گرفته مساله شوری دررابطه با رویشهای گیاهی بیشتر مورد توجه قرار گیرد وباانجام پژوهشهای لازم وبه كار گیری یافته های تحقیقی با این پدیده برخورد جدی وعملی صورت گیرد . و چكیده : پیشگفتار : فصل اول : كلیات 1-1 توزیع مناطق كشور : 1-1-1 مناطق شور جهان : 1-1-2 پراكندگی مناطق شور در ایران : 1-2 خاكهای شور قلیائی : 1-2-1 خاكهای شور : 1-2-2 خاكهای قلیائی : 1-3 علل شوری : 1-بارندگی : 2- هوازدگی كانیها : 3-نمك های فسیلی : 4-جزرو مد دریا : 5-بالا بودن سطح آب : 6-استفاده از مخازن آب شور زیر زمینی : فصل دوم : گیاهان شور روی 2- شور رویهای بردبار به نمك : 2-2 پراكنش ونواره بندی شور رویها : 2-3 توالی در زیستگاههای شور : 2-4 اشكال حیاتی گیاهان شور روی : 2-5 تاثیر عوامل محیطی بر جوانه زدن ورشد گیاهان هالوفیت : رطوبت : حرارت نور : اسیدیته : فصل سوم : مكانیسمهای مقابله با تنش شوری درگیاهان 3-1 صفات فیزیولوژیك بردباری به نمك : 3-1-1- مكانیسم های بردباری : الف – سازس اسمزی سیتو پلاسم : ب – سازش یونی ویژه سیتوپلاسم : ج – كده بندی یونها دراثر فعالیت غشاء د – تجمع پرولین : ه – افزایش جذب آنتاگونیتی یونی : 3-1-2 مكانیسم های احترازی یا اجتنابی : الف – مكانیسم های تنظیمی : ب – روشهای گریز از شوری : راه های تنظیم مقدار نمك در گیاه 1-گیاهان آبدار : 2- گیاهان دفع كننده نمك : 3-گیاهانی كه فاقد مكانیسم مشخص هستند . الف ) محدودیت جذب مواد : ب ) رقت نمك جذب شده : ج ) ترشح نمك : = جد ایی اندامهای اشباع از نمك : انتقال مجدد نمك = تجمع نمك دركركهای نمكی : 3-2 تغییرات ریخت شناسی وتشریحی درگیاهان بعنوان پاسخی به تنش شوری: 3-2-1 اثر شوری در آبداری وساختمان برگ : 3-2-2 اثرشوری برساختمان ساقه : فصل چهارم : حساسیت و مقاومت گیاهان به املاح 4-1 میوه ها : 4-2 محصولات صحرایی : 4-3 سبزیها 4-4- گیاهان زینتی : فصل پنجم : مقابله با مسائل شوری 5-3 لزوم خاكشویی : 5-4 زهكشی : و… قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : تحقیق در مورد تنش شوری در گیاهان 73 ص , مقاله تنش شوری در گیاهان , تحقیق تنش شوری در گیاهان , فایل ورد تنش شوری در گیاهان , شوری در گیاهان , فایل ورد تنش شوری در گیاهان
منتشر شده در
 • مقاله کامل ویندوز سرور 2003 کامپیوتر و IT 82
 • مقاله کامل ویندوز سرور 2003 کامپیوتر و IT 82 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مقاله کامل ویندوز سرور 2003 کامپیوتر و IT 82 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود مقاله کامل ویندوز…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن برق 156
 • دانلود فایل ورد Word بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن برق 156 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود فایل ورد Word بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن برق…

 • طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در مشهد عمران 7
 • طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در مشهد عمران 7 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در مشهد عمران 7 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در…

 • پاورپوینت آسیب های پا و مچ پا در ورزشکاران پزشکی 29
 • پاورپوینت آسیب های پا و مچ پا در ورزشکاران پزشکی 29 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت آسیب های پا و مچ پا در ورزشکاران پزشکی 29 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

 • طرح توجیهی تولید چیپس ظرفیت: 500 تن در سال صنایع غذایی 16
 • طرح توجیهی تولید چیپس ظرفیت: 500 تن در سال صنایع غذایی 16 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل طرح توجیهی تولید چیپس ظرفیت: 500 تن در سال صنایع غذایی 16 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

 • دانلود فایل آماده به چاپ لیبل آبلیمو (آبلیمو طبیعی قالب دار) فایل های لایه باز و PSD 1
 • دانلود فایل آماده به چاپ لیبل آبلیمو (آبلیمو طبیعی قالب دار) فایل های لایه باز و PSD 1 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود فایل آماده به چاپ لیبل آبلیمو (آبلیمو طبیعی قالب دار) فایل های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *