اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی حسابداری 24

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی حسابداری 24 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی حسابداری 24 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی دسته: حسابداری بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان داراییهای ثابت مشهود که در تاریخ … توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 111386 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست قیمت فایل فقط 20,900 تومان فهرست مندرجات پیشگفتار استاندارد حسابداری شماره11 ” داراییهای ثابت مشهود“ هدف دامنه کاربرد تعاریف شناخت -مخارج بعدی اندازه‌گیری دارایی ثابت مشهود – اجزای بهای تمام شده – اندازه‌گیری بهای تمام شده اندازه‌گیری پس از شناخت – روش بهای تمام شده – روش تجدید ارزیابی مشخصات ارزیاب مازاد تجدید ارزیابی –   استهلاک مبلغ استهلاک‌پذیر و دوره استهلاک روش استهلاک –   کاهش ارزش ملاحظات مربوط به تعیین مبلغ بازیافتنی افزایش بعدی در مبلغ بازیافتنی تحت نظام بهای تمام شده تاریخی افزایش بعدی مبلغ بازیافتنی در تجدید ارزیابی –   جبران خسارت برکناری دائمی و واگذاری افشا تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری پیوست :  مبانی نتیجه‌گیری استاندارد حسابداری‌  شماره‌ 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386) پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 11  با عنوان داراییهای ثابت مشهود که در تاریخ …  توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386  و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست. دلایل تجدیدنظر در استاندارد (2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است. تغییرات اصلی (3) اجزای بهای تمام شده دارایی ثابت مشهود شامل برآورد اولیه مخارج پیاده‌سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل نصب آن از بابت تعهدی است که در زمان تحصیل دارایی تقبل می‌شود. در زمان تحصیل دارایی، این مخارج و تعهد مرتبط با آن براساس ارزش فعلی اندازه‌گیری می‌شود. طبق استاندارد قبلی از بابت مخارج مزبور، طی عمر مفید دارایی، ذخیره لازم در حسابها منظور می‌گردید. (4) در مواردی که یک دارایی ثابت مشهود در معاوضه با دارایی غیرپولی یا ترکیبی از داراییهای پولی و غیرپولی تحصیل می‌شود، باید به ارزش منصفانه اندازه‌گیری و شناسایی شود مگر اینکه معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد. در استاندارد قبلی صرفاً  معاوضه داراییهای ثابت مشهود غیر مشابه، برمبنای ارزش منصفانه اندازه‌گیری می‌شد. (5) فرایند استهلاک دارایی ثابت مشهود از زمانی که دارایی آماده بهره‌برداری است آغاز می‌شود. در استاندارد قبلی زمان آغاز استهلاک دارایی تصریح نشده بود. (6) ارزش باقیمانده دارایی ثابت  مشهود با این فرض برآورد می‌شود که اگر دارایی درحال حاضر در وضعیت موجود آن در پایان عمر مفید می‌بود واحد تجاری از واگذاری آن چه مبلغی کسب می‌کرد.  در استاندارد قبلی مشخص نشده بود که آیا ارزش باقیمانده  همین مبلغ است یا مبلغی است که در آینده، بدون تعدیل بابت تورم، ازطریق واگذاری دارایی کسب خواهد شد. (7) واحدهای تجاری مجاز نیستند برای مخارج بازرسیهای عمده داراییهای ثابت مشهود، قبل از وقوع این مخارج ذخیره شناسایی کنند. در استاندارد قبلی این موضوع مطرح نشده بود. استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 داراییهای‌ ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386) این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود. هدف 1  . هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌‌ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری واحد تجاری در این داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری داراییهای ثابت مشهود عبارت از شناخت دارایی، تعیین مبلغ دفتری آن و شناخت هزینه‌ استهلاك و زیان کاهش ارزش دارایی‌ است‌. دامنه‌ كاربرد 2   . این‌ استاندارد باید برای حسابداری‌ تمام‌ داراییهای‌ ثابت مشهود بكار گرفته‌ شود، مگر این که به موجب استانداردی دیگر، نحوه حسابداری متفاوتی مجاز یا الزامی شده باشد. 3  . این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد: الف. داراییهای زیستی مرتبط با فعالیتهای کشاورزی (به استاندارد حسابداری شماره 26 با عنوان فعالیتهای کشاورزی مراجعه شود). ب   . حق امتیاز معادن، ذخایر مواد معدنی مانند نفت و گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیا‌ شونده نیست. با این حال، این استاندارد برای داراییهای ثابت مشهود مورد استفاده در توسعه یا نگهداری داراییهای مندرج در بندهای ” الف“  و ” ب“  کاربرد دارد. 4  . سایر استانداردها ممکن است شناخت یک دارایی ثابت مشهود را برمبنای رویکردی متفاوت با این استاندارد الزامی نماید. برای مثال استاندارد حسابداری شماره 21 با عنوان حسابداری اجاره‌ها، واحد تجاری را ملزم می‌کند که شناخت یک دارایی ثابت مشهود مورد اجاره را برمبنای انتقال مخاطرات و مزایا ارزیابی کند. با این حال در چنین مواردی سایر جنبه‌های حسابداری این داراییها ازجمله استهلاک، توسط این استاندارد مقرر شده است. تعاریف‌ 5   . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌ : ارزش‌ باقیمانده : مبلغ‌ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می‌تواند از واگذاری دارایی پس از كسر مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد. ارزش‌ منصفانه‌ : مبلغی‌ است كه‌ خریداری مطلع و مایل و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ كنند. ارزش‌ اقتصادی‌ : ارزش‌ فعلی‌ خالص جریانهای‌ نقدی‌ آتی ناشی از کاربرد مستمر دارایی ازجمله جریانهای نقدی ناشی از واگذاری نهایی آن. استهلاك‌ : تخصیص‌ سیستماتیك‌ مبلغ‌ استهلاك‌ پذیر یك‌ دارایی‌ طی‌ عمر مفید آن‌. بهای جایگزینی مستهلک شده : عبارت است از بهای ناخالص جایگزینی یک دارایی (یعنی بهای جاری جایگزینی یک دارایی نو با توان خدمت‌دهی مشابه) پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی. بهای‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد یا معادل‌ نقد پرداختی‌ و یا ارزش‌ منصفانه‌ سایر مابه‌ازاهایی‌ كه‌ جهت‌ تحصیل‌ یك‌ دارایی‌ در زمان‌ تحصیل‌ یا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغی که براساس الزامات خاص سایر استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمین مالی) به آن دارایی تخصیص یافته است. خالص ارزش فروش : مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایط عادی و پس از کسر کلیه هزینه‌های مرتبط با فروش حاصل می‌شود. زیان‌ كاهش‌ ارزش‌ : مازاد مبلغ دفتری‌ یک دارایی نسبت‌ به‌ مبلغ بازیافتنی‌ آن. دارایی‌ ثابت مشهود:‌ به‌ دارایی مشهودی ‌اطلاق می‌شود که: الف.     به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود، و ب   . انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. عمر مفید: عبارت است از : الف‌.     مدت‌ زمانی‌‌كه‌ انتظار می‌رود دارایی مورد استفاده واحد تجاری قرار گیرد، یا  ب‌ . تعداد تولید یا واحدهای‌ مقداری‌ مشابه‌ كه‌ انتظار می‌رود در فرایند استفاده‌ از دارایی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شود. مبلغ‌ استهلاك‌پذیر : بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ یا سایر مبالغ‌ جایگزین‌ بهای تمام شده پس از کسر ارزش باقیمانده‌ آن. مبلغ‌ بازیافتنی‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یا ارزش‌ اقتصادی‌ یك‌ دارایی،‌ هركدام‌ که بیشتر است. مبلغ‌ دفتری‌ : مبلغی‌ كه‌ دارایی‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زیان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس می‌شود. ناخالص مبلغ دفتری : بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده. شناخت 6   . مخارج مرتبط با یک قلم دارایی ثابت مشهود، تنها  زمانی به عنوان دارایی شناسایی می‌شود که: الف.  جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد، و ب   . بهای تمام شده دارایی به گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد. 7  . قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی معمولاً به عنوان موجودی محسوب و در زمان مصرف به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود. با این حال، قطعات عمده آماده جایگزینی، در صورتی که انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده واحد تجاری واقع شود، به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب می‌شود. همچنین، هرگاه قطعات یدکی و ابزار تعمیراتی را تنها بتوان در ارتباط با یک قلم دارایی ثابت مشهود به کار گرفت این اقلام به عنوان دارایی ثابت مشهود محسوب و طی مدتی که از عمر مفید دارایی مربوط تجاوز نکند، مستهلک می‌شود. 8  . این استاندارد معیاری برای تفکیک یا تجمیع اجزای تشکیل‌دهنده یک قلم دارایی ثابت مشهود، تجویز نمی‌کند. بنابراین، بکارگیری معیارهای شناخت در وضعیتهای خاص واحد تجاری مستلزم انجام قضاوت است. تجمیع اقلام جداگانه کم‌اهمیت مثل قالبها و ابزارها و اعمال معیارهای فوق نسبت به مجموع ارزش آنها ممکن است مناسب باشد. 9 قیمت فایل فقط 20,900 تومان برچسب ها : اصول , ضوابط , حسابداری , حسابرسی
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی جغرافیا 44
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی جغرافیا 44 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی جغرافیا 44 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود مبانی…

 • دانلود پاورپوینت آتش مهندسی شیمی 39
 • دانلود پاورپوینت آتش مهندسی شیمی 39 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت آتش مهندسی شیمی 39 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت آتش دسته: مهندسی شیمی بازدید: 6 بارفرمت…

 • پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به همراه حل تشریحی مسائل کتاب) حسابداری 282
 • پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به همراه حل تشریحی مسائل کتاب) حسابداری 282 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به…

 • طرح توجیهی معدن سنگ آهک با ظرفیت 55000 تن صنایع معدنی 11
 • طرح توجیهی معدن سنگ آهک با ظرفیت 55000 تن صنایع معدنی 11 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل طرح توجیهی معدن سنگ آهک با ظرفیت 55000 تن صنایع معدنی 11 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

 • پاورپوینت ریز کنترل گر ای وی آر کامپیوتر و IT 25
 • پاورپوینت ریز کنترل گر ای وی آر کامپیوتر و IT 25 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت ریز کنترل گر ای وی آر کامپیوتر و IT 25 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

 • دانلود تحقیق كمدی الهی در ادبیات جهان هنر و گرافیک 14
 • دانلود تحقیق كمدی الهی در ادبیات جهان هنر و گرافیک 14 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود تحقیق كمدی الهی در ادبیات جهان هنر و گرافیک 14 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *