ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) علوم انسانی 57

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) علوم انسانی 57 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) علوم انسانی 57 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 246 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : مقدمه……………………………………………………………………………………. 17 2-1 بخش اول: هویت سازمانی……………………………………………….. 17 2-1-1 مقدمه ………………………………………………………………….. 17 2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………… 20 2-1-3 هویت چیست؟………………………………………………………….. 23 2-1-4 انواع هویت…………………………………………………………….. 25 2-1-4-1 هویت اجتماعی……………………………………………………… 30 2-1-4-2 هویت شرکت………………………………………………………… 34 2-1-4-3 هویت سازمانی……………………………………………………… 38 2-1-5 ساخت وشکل گیری هویت……………………………………………. 48 2-2 بخش دوم: 2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی………….. 53 2-2-1-1 توجه رسانه ها……………………………………………………… 54 2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان ……………………………………………… 59 2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان …………………………………………… 62 2-3 بخش سوم: 2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی…………. 65 2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان …………………………………………… 66 2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی……………………………………………….. 70 2-3-1-3 عملیات سازمان …………………………………………………….. 73 2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان ……………………………………………. 75 2-1-1) مقدمه از دهه 1990 هویت به یکی از محورهای پژوهش تبدیل شده و به نظر می رسد هر یک از نخبگان (جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان، تاریخ دانان، فیلسوفان، اندیشمندان علوم سیاسی، استراتژیست ها ، بازاریابان و مدیران سازمان ها) در مورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا نیز بسیار متنوع اند. از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی بر تفاوت ها و از تلاش های گوناگون فیمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرائی به عنوان نیروهای مهم سیاسی. اگرچه تمام این آرا و نظریه ها درباره هویت است لیکن تنها اختصاص به چیستی هویت ندارد. بلکه از دگرگونی، پیدایش هویت های جدید، احیاء هویت های قدیم و دگرگون شدن هویت های موجود نیز سخن به میان می آید. حتی از سیاست جدید هویت نیز سخن رانده می شود. البته فقط روشنفکران نیستند که هویت را موضوعی مهم به حساب می آورند. بحث در مورد هویت ابزار کار روزنامه نگاران و سیاستمداران شده است. از سوی دیگر فقط هویت فردی نیست که به شدت در کانون توجه قرار گرفته است. هویت های گروهی ، اجتماعی و سازمانی نیز مورد بحث قرار می گیرند. زیرا اکنون که بازارها و شبکه های مالی هر چه بیشتر از حدود و مرزهای کشورها مستقل می شوند شناخت هویت های سازمانی نیز به اندازه شناخت هویت های فردی مهم تلقی می شوند (یار احمدی، 1381) . “هویت”[1] اصطلاحی است که در حوزه های مختلف از آن استفاده می شود و عبارت است از نوعی رابطه بین شخصیت فرد و ساختار اجتماعی. بدین معنا که هویت نسبتی است که یک فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت زندگی برقرار می کند. کمتر مفهومی است که به اندازه هویت واجد معانی متعدد باشد ، وجود مفاهیم مترادف یا نزدیک و مرتبط برای هویت مانند خود[2] ، درک از خود[3]، تصور از خود، هویت خود و مفاهیمی نظیر این نیز از همین جا سرچشمه می گیرد. هویت را در دو حوزه شکلی، یعنی اسناد ، ابنیه ، لباس، پرچم ، محدوده جغرافیایی و … و نیز محتوایی ذهنیت جامعه ، یعنی افتخارات، احساسات، ادراکات ، آرمان ها، حافظه تاریخی و مظاهر فرهنگی هم چون زبان ، دین و آداب و رسوم و ارزش ها و … می تواند مشاهده کرد (علیخانی، 1383). هویت اصطلاحا مجموعه ای از علائم ، آثار مادی ، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود. چالش های هویتی امروزه سرنوشت سازند. بر اساس اجماع علمی ، هویت پیش شرط هر نوع عمل ، به ویژه عمل اجتماعی و شرط لازم توسعه است. “لئونارد پاندر” (1998)معتقد است: «اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران را پشت سر بگذارد. این بحران ها عبارتند از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ(رهبری)، بحران مشروعیت و بحران توزیع ». او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در آن است که آنان در گذشته به طریقی موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سر نهاده اند (شیخاوندی، 1379) . هویت هم چنین از اقبال چندین رشته علمی برخوردار است ، به گونه ای که علوم مختلف از فلسفه گرفته تا اقتصاد و مدیریت ، متناسب با رشته و از زاویه دید خود به این موضوع نگریسته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. رویکرد فلاسفه به هویت ، از بن مایه های فلسفه نشأت می گیرد . روان شناسان کارشان را با تعقیب تامل های فلاسفه درباره خود آغاز کردند و روان شناسی اجتماعی را باید به لحاظ طرح نظریه های مستقل در این باره و ملاحظه آن از خلال بررسی جریان های گروهی و بین گروهی مهد هویت دانست. جامعه شناسان نیز از طریق تامل درباره ” خود ” به هویت پرداخته اند. علمای اقتصاد و بازار نیز دانلوده اند که فروش کالا در واقع فروش یک هویت است . در این میان اندیشمندان مدیریت نیز هویت و به ویژه هویت های جمعی را ابزاری سودمند برای تحلیل مسائل خود یافته اند . از منظر عالمان مدیریت نیز، هویت متضمن خلق تعلق و تعهدی است که مدیران برای اداره سازمان های خود بدان محتاجند (علیخانی ، 1383) . با توجه به تمرکز اصلی این تحقیق بر مفهوم هویت سازمانی ، ابتدا در بخش اول این فصل، متغیر هویت سازمانی و برخی مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده و سپس متغیرهای موثر در شکل گیری آن بررسی می گردند. 2-1-2 هویت : لغت شناسی و بستر شناخت درفرهنگ عمید: هویت یعنی حقیقت شی یا شخص كه مشتمل برصفات جوهری اوباشد. هویت درلغت به معنای شخصیت،ذات،هستی ووجود ومنسوب به هو می باشد. در فرهنگ معین: آن چه كه موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه باعث تمایزیك فرد ازدیگری باشد. پس هویت درخلا مطرح نمی شود حتما یك خود وجود دارد ویك غیره وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی كند. فرهنگ آكسفورد به عنوان كیستی وچیستی فردازهویت یاد می كند. به تعبیر ویلیام هامونی یكی ازایران شناسان وشرق شناسان، ما تا ندانیم كه بودیم، نمی توانیم بدانیم كه هستیم. یعنی شناخت هستی ما درگرو شناخت تاریخی ماست وتا ندانیم كه چگونه درجایی كه هستیم رسیده ایم، نمی توانیم بدانیم كه كجا می رویم. با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می یابیم که واژه هویت Identity)) ریشه در زبان لاتین دارد ، Identities از Idem یعنی “مشابه و یکسان” ریشه می گیرد. به طور سنتی مفهوم هویت در مقابل جمله “من کیستم؟” مطرح می گردد. “مارسیا” (1993) با استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت می گوید: شکل گیری هویت یک رویه مهم در رشد شخصیت است. در اواخر نوجوانی، تحکیم هویت نشان دهنده پایان کودکی و شروع بزرگسالی ا ست. هویت یا الهویه کلمه ای عربی است و از “هُوَ” که ضمیر غایب مفرد مذکر است می آید. در زبان انگلیسی هویت Identity) ) از واژه ((Identitas در زبان لاتین مشتق شده و به دو مفهوم به ظاهر متناقض به کار می رود. اول به معنای همسانی و یک نواختی مطلق و دوم تمایز. که حاوی ثبات یا تداوم در طول زمان است. اولی بیانگر تشابه مطلق است، بدین معنی که بگوییم با آن مشابه است. معنای دوم اگرچه بیانگر تفاوت و اختلاف است ولی با مرور زمان سازگاری را فرض می گیرد. بدین ترتیب ، هویت به طور همزمان میان افراد دو نسبت متفاوت ، از یک سو شباهت و از سوی دیگر تفاوت برقرار می سازد . نخست لازم است از موضوعی سخن به میان آورد که محل اختلاف دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان علاقه مند به هویت است. یعنی فردی یا اجتماعی بودن هویت؟ بیشتر روان شناسان و نظریه پردازان شخصیت ، در وهله اول هویت را امری فردی و شخصی می دانند و معتقدند جنبه های تمایز و تشابه هویت به ویژگی های شخصیتی و احساسی فرد معطوف هستند. البته اکثر این نظریه پردازان ، هویت اجتماعی را انکار نمی کنند. به طور کلی از دیدگاه روانشناسان فردی ، هویت عبارت است از ” احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی”. از سوی دیگر روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر این واقعیت تاکید دارند که هویت به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می گیرد. اینان می پذیرند که هویت در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد ولی معتقدند بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است. اگرچه از دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی رابطه مستقیمی میان هویت و مفاهیمی مانند مذهب ، خانوده و جنسیت وجود ندارد. لکن به نظر می رسد هویت های ما در شبکه ای از هویت[4] ریشه دارند . همانگونه که در شکل 2-1 مشخص شده شبکه هویت فصل مشترک میان هویت فردی و هویت اجتماعی است. هم چنین این شبکه نشان می دهد تعامل میان هویت و ساختار اجتماعی بسیار پیچیده و چند لایه است و افراد با نیروهای قوی اجتماعی احاطه شده و با آن ها زندگی می کنند. در این شرایط افراد تصمیم ها و انتخاب خود را با توجه به گزینه های محدودی که در اختیار دارند اتخاذ می کنند (عسگری 1386) [1] -Identity [2] -Self [3] – Self Perception Web of Identity – 9 قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)
منتشر شده در
 • پاورپوینت دین، هنر و ارتباط آن ها پاورپوینت 50
 • پاورپوینت دین، هنر و ارتباط آن ها پاورپوینت 50 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت دین، هنر و ارتباط آن ها پاورپوینت 50 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت دین، هنر…

 • زنبور عسل و كرم ابریشم دام و طیور 17
 • زنبور عسل و كرم ابریشم دام و طیور 17 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل زنبور عسل و كرم ابریشم دام و طیور 17 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود زنبور عسل و…

 • پاورپوینت مترو معماری 37
 • پاورپوینت مترو معماری 37 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت مترو معماری 37 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت مترو دسته: معماری بازدید: 3 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 10324 کیلوبایت…

 • پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی سوم آموزشی 1
 • پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی سوم آموزشی 1 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی سوم آموزشی 1 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی…

 • آموزش ساخت محصولات پوستی در خانه عمومی 46
 • آموزش ساخت محصولات پوستی در خانه عمومی 46 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل آموزش ساخت محصولات پوستی در خانه عمومی 46 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود آموزش ساخت محصولات پوستی در…

 • پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها برق 21
 • پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها برق 21 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها برق 21 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها دسته: برق بازدید: 4 بارفرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *