ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) علوم انسانی 38

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) علوم انسانی 38 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) علوم انسانی 38 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 110 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : – 2- 1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………….. 54 2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………… 55 2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 2- 2- 7) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه …………………………………………………………………………………………………….. 65 2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………… 67 2- 3) بخش سوم – پیشینه تحقیق 2- 3- 1) مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 2- 3- 2) مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 مقدمه: اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، دربرگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار، سلوک و دستورهایی برای اجرای آنها در محیط دانشگاه است (فراستخواه، 1385). رابرت ک. مرتون جامعه شناس معاصر آمریکایی با طرح مفهوم (عرف علمی) و (الزامات نهادی) برای اولین بار در سال 1942 درصدد برآمد تا تصویر مشخصی از رفتار اخلاقی دانشگاهیان در دانشگاه نشان دهد. به زعم وی نهاد علم واجد مجموعه مشخصی ازهنجارها و ارزش هاست که بنا به هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش، تائید گردیده، مشروعیت یافته و از طریق نظام پاداش و مجازات، تقویت یا تضعیف می‌شود. چنین هنجارها و ارزش هایی از طریق اجتماعی شدن (جامعه پذیری) توسط گروه های آموزشی منتقل و مجموعاً ابعاد اخلاق حرفه‌ای را شکل می‌دهند (محسنی، 1372). به نظر مرتون اخلاقیات علم کل یا ترکیب موزونی از ارزش ها و هنجارهای احساسی و عاطفی است که تعهد والتزامی برای دانشمند ایجاد می‌کند. هنجارها به شکل اوامر، منع ها، دستورها، ترجیحات و اجازه ها تجلی می یابند و بر مبنای ارزش های نهادی مشروعیت پیدا می کنند .(Merton, 1973) هنجارها به منزله قانون نیستند و لذا ضمانت اجرایی ندارند. شیلینک هر جامعه یا انجمن علمی را عامل وضع و ضامن اجرای هنجارها و اخلاقیات می‌داند به نظر او هر اجتماع علمی آرمان ها و شیوه خاص زندگی و معیار و خلقیات، قراردادها، نشانه‌ها و نهادها و اخلاق حرفه ای خود را دارد. نهادها و سازمان ها نیز انتشارات مخصوص به خود مانند: ایمان و اعتقاد، سنت و بدعت خود و شیوه‌های موثری برای مقابله با بدعت را دارد (باربور، 1362). 2-2-2) تعاریف اخلاق حرفه ای: اصطلاحاتی چون work ethics یا professional ethics معادل اخلاق کاری یا اخلاق حرفه ای در زبان فارسی است. اخلاق حرفه ای به منزله شاخه ای از دانش اخلاق، به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می‌دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است (قراملکی،1380). اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی، در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو است (Cadozier, 2004). در دیدگاهی دیگر اخلاق حرفه ای یکی از شعبه های جدید اخلاق است که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاصی متصور شودHartog & Winstanley, 2001 ) ). بر این اساس اخلاق حرفه ای قادر خواهد بود به مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای بپردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه ای باشد. اخلاق حرفه ای را همچنین می‌توان مجموعه قواعدی تلقی نمود که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند. در بعد فردی، اخلاق فردی ناظر بر مسئولیت پذیری فرد در برابر رفتار فردی و رفتار حرفه ای است (Moberg & Seabright, 1994). بطور خلاصه اخلاق حرفه ای به مجموعه رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه؛ مدیریت رفتار و کردار آدمی حین انجام وظایف حرفه ای؛ و مجموعه ای از قوانین که از ماهیت حرفه و شغل استنباط می‌گردد اطلاق می‌گردد (حسینیان، 1382). نظریه حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای‌گرایی به عنوان زیر مجموعه‌ای از نظریه اجتماعی از منظری دیگر لزوم ارتباط بین افراد و نهادها با یکدیگر را برجسته می‌سازد. حرفه‌ای شدن به معنی بروز توانمندی در حل مسائل حرفه‌ای از طریق دانش عمیق و تجربه است و حرفه‌ای گرایی ضمن عطف توجه به حرفه‌ای‌ها و لزوم مهارت فنی، مهارت اجتماعی و تقلید بر ارزش ها و نکات اخلاقی از سوی آنها، به فرآیندی اطلاق می‌شود که از یک سو، از طریق ایجاد ارتباط موثر بین شاغلین یک حرفه با جامعه، اخلاق کاری مرتبط با آن حرفه را در بین اعضاء تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر با تاکید بر عملکرد مثبت مورد انتظار، موجب ارتقا و منزلت اجتماعی آن حرفه در جامعه می‌گردد. حرفه‌ای شدن مستلزم داشتن دانش عمیق، بصیرت، تعهد، مسئوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فردی به ویژه در تعاملات اجتماعی است و بیش از تاکید بر بهره هوشی متکی بر هوش عاطفی است؛ زیرا حرفه‌ای‌ها می‌بایست در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری بر روی آنها از مهارت بالایی برخوردار باشند. پر واضح است که تحصیل این ویژگی ها به سادگی میسر نیست و مستلزم تعلیم و تربیت به ویژه یادگیری مستمر است. بر این اساس بین حرفه و شغل تفاوت وجود دارد هر شغلی یک حرفه نیست ولی هر حرفه یک شغل است. به همین دلیل است که از دارندگان مشاغل حرفه‌ای انتظار بیشتری در داشتن عملکرد با کیفیت بالا در مقایسه با سایر شاغلین وجود دارد که در صورت برآورده نشدن آن، جایگاه و منزلت آن حرفه مخدوش می‌شود و ترمیم آن به سادگی صورت نمی‌پذیرد (Berman, 1997 ). تعهد به اخلاق حرفه‌ای از جمله جنبه‌های اساسی در موسسات علمی به ویژه دانشگاه ها محسوب می‌شود. برخی از دلایل ارتباط سازمان ها و موسسات از جمله موسسات تولیدی – تجاری با محیط‌های علمی با توجه به این بعد از اخلاق حرفه‌ای است. هدف آنها از برقراری ارتباط ضمن یادگیری، کسب منزلت اجتماعی برای آن موسسه و ایجاد نوعی شهرت است که با اتکاء به حرفه‌ای‌ها حاصل می‌گردد. چنین رویکردی به دانشگاه ها و چنین انتظاری به ویژه از اساتید، حرفه‌ای عمل کردن آنها را با محیط بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. 1. Ethos of science 2. Indtitional Imperatives 1.Professionalisation Theory 2. Social Theory 3.Intelligence Queitent 4. Emotional Intelligenc 1. Job or Occupation قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)
منتشر شده در
 • مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه علوم انسانی 37
 • مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه علوم انسانی 37 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه علوم انسانی 37 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود مبانی…

 • گیف تصویری اموزش 7 روش رفتار صحیح و غلط با کودک وکتور 1
 • گیف تصویری اموزش 7 روش رفتار صحیح و غلط با کودک وکتور 1 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل گیف تصویری اموزش 7 روش رفتار صحیح و غلط با کودک وکتور 1 با لینک مستقیم از سایت…

 • پاورپوینت اعتبارات اسنادی حسابداری 34
 • پاورپوینت اعتبارات اسنادی حسابداری 34 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت اعتبارات اسنادی حسابداری 34 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت اعتبارات اسنادی دسته: حسابداری بازدید: 3 بارفرمت فایل: ppt حجم…

 • دانلود پاورپوینت مراقبت از صدمات سوختگی علوم پزشکی 48
 • دانلود پاورپوینت مراقبت از صدمات سوختگی علوم پزشکی 48 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت مراقبت از صدمات سوختگی علوم پزشکی 48 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت مراقبت…

 • دانلود مقاله بیماری های مشترک بین انسان وحیوان دام و طیور 17
 • دانلود مقاله بیماری های مشترک بین انسان وحیوان دام و طیور 17 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود مقاله بیماری های مشترک بین انسان وحیوان دام و طیور 17 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه قصه گویی و رفتار لجبازی- نافرمانی کودکان روانشناسی و علوم تربیتی 82
 • مبانی نظری و پیشینه قصه گویی و رفتار لجبازی- نافرمانی کودکان روانشناسی و علوم تربیتی 82 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه قصه گویی و رفتار لجبازی- نافرمانی کودکان روانشناسی و علوم تربیتی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *