ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری علوم انسانی 66

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری علوم انسانی 66 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری علوم انسانی 66 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 389 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری  تعداد صفحه : 66 قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : -1) مقدمه………………………………….….……………………………………………………..17 2-2) سیر و سفر از دیدگاه قر……………………….………………..…………………………..18 2-3) سخنان بزرگان دین در مورد سفر…………………………………………………..…….……………20 2-4) تعریف و مفهوم نظام گردشگری………………………….………..……………………..…………20      2-4-1) تعریف گردشگری…………………………………..……………………………..20 2-5) پیشینه جهانگردی در استان کرمان…………………..…..………….………….……………22 2-6) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک…………………………….……………….……………25      2-6-1) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک…………………..……………….……………25       2-6-2) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب………………………..……………………28        2-6-3) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران…………………………..…………………31 2-7) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک……………………………….…..………………………32       2-7-1) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه………………………………………….….………32        2-7-2) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف…………………….…………………33         2-7-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی…………………………………………..……….…34          2-7-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی………….…………….………….…………35          2-7-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………..…..………………………36          2-7-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……..…………..……….…………38          2-7-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون……………………………….…….…………41          2-7-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک  دانکن………………………..……….…….…………43          2-7-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید……………………………………..…….………46          2-7-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس…………………..……….……….…………47         2-7-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون………………….……………….…48        2-7-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین……………….………….………..….…49         2-7-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن……………………….………..……..………50         2-7-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت……………………….……….…………………51      2-7-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………….………….……….…………53 2-8) ابعاد برنامه ریزی……………………………………………………..………………….………………54         2-8-1) بعد زمان در برنامه ریزی……………………………….….……….…….………….…54         2-8-2) بعد کاربرد در برنامه ریزی……………………..……………..………………55             2-8-2-1) برنامه های تک کاربردی……………..………….…….………….……55               2-8-2-2) برنامه های دائمی…………….……..……..…….…………………56           2-8-3) بعد وسعت در برنامه ریزی……………..…………..….…….……………56               2-8-3-1) برنامه ریزی استراتژیکو..…….. ……………….…….…………………56               2-8-3-2) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………57               2-8-3-3) برنامه ریزی عملیاتی…………..………..…….…….…………………57 2-9) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………58 2-10) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی…………..…….…….………62 2-11) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………65             2-11-1) مزایا…………..………………………………………………………65             2-11-2) معایب…………………………………………………………………66 2-12) برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………66 2-13) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری…………………………….………………………………68 2-14) مراحل توسعه و تکامل گردشگری………………….…………..………….……………70 2-15) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………..…………..…………….……73             2-15-1) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……73             2-15-2) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………73             2-15-3) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………74            2-15-4) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………74             2-15-5) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………….………………75              2-15-6) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………75             2 -15-7) طراحی تسهیلات……………………………………………………76 2-16) بررسی تحقیقات انجام شده…………….…….………………………………………76           2-16-1) تحقیقات انجام شده در داخل…………….……..……………………………76            2-16-2) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……….………………………………78 2-17) ارائه مدل …………………..….……….……………………………………………79            2-17-1) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….…..…..79 فصل دوم مبانی نظری  2-1- مقدمه:  در وضعیت حاضر، یکی از چالش های بزرگ فراروی بازاریابی گردشگری، ضرورت اتخاذ راهبرد(برنامه استراتژیک) موثر برای جایگاه یابی مقصد است. برای اینکه یک مقصد به نحو مؤثری در بازار هدف مورد تبلیغات پیشبردی قرار گیرد، یک مقصد باید به نحو مطلوبی نسبت به رقبای خود متمایز گردد یا به عبارت دیگر جایگاه مثبتی در ذهن مصرف کننده اشغال کند. کلیدی ترین مسئله در فرآیند جایگاه یابی ایجاد و مدیریت یک ادراک یا انگاره متمایز و جذاب از مقصد است( کالانتونه [1]و همکاران، 1989) ( بیرلی[2] و مارتین[3]، 2004). دولت ها روز به روز بیشتر به این واقعیت پی می برند که جهانگردی نه تنها طیفی بسیار گسترده از اثرگذاری را دارد، بلکه به صورت بالقوه موجب تجدید حیات اجتماعی و فرهنگی می شود. از این رو، در صحنه توسعه جهانگردی، برنامه ریزی نقشی مهم تر پیدا می کند. زیرا انتظارات و هدف های دولت ها از توسعه جهانگردی به فراسوی منافع اقتصادی می رسد، و برای دستیابی به این هدف ها و تأمین انتظارات و خوسته ها، برنامه ریزی اهمیت بیشتری پیدا می کند( جهانگردی در چشم اندازی جامع، ص 395). هر چند توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد. بنابراین برنامه ریزان بایستی راه هایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود( گلدنر و ریچی، 2009، ص 444).در این فصل از تحقیق به بررسی نظریات مطرح شده در باب گردشگری پرداخته می­شود. حال آنكه نظریات مطرح شده در هر رشته و به طور اختصاصی­تر در هر شاخه ارزشمندترین سرمایه آن رشته می­باشند. 2-2- سیر و سفر از دیدگاه قرآن           اسلام، دین کامل و جامعی است که به تمام نیاز های فطری انسان توجه کامل داشته و برای تمام نیاز های جسمی و روحی، ابعاد مختلف ، زوایای پیدا و پنهان بشر برنامه و شیوه کار ارائه کرده است. سیر و سفر از جمله نیاز های روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جنبه های حیاتی وی نقش موثری ایفا می کند. وجود آیات متعدد در قرآن کریم و به طور کلی متون دینی حاکی از اهمیت این موضوع در اسلام است. درباره ی اهمیت سیر و سفر و جایگاه آن در تعالیم دینی همین بس که مفهوم سیروسفر با الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده است. واژه سیر در قرآن در تکاپوی زندگی به ویژه در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و تاریخی ، سفر و گردشگری و سیر و جهانگردی دارای نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز است. از دیر زمان مردمان خردمند برای سیر و سفر جایگاه ویژه ای قائل بوده اند و آن را بخشی از زندگی اجتماعی و انسانی خویش می شمرده اند. قرآن مجید ، با به کارگیری واژه «سیر» در اشکال و هیبت های گوناگون، دستور به جهانگردی و گردشگری می دهد: (قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض…) پیش از شما سنت هایی بوده است، پس به روی زمین بگردید و بنگرید…(فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبة المکذبین) پس در روی زمین بگردید و بنگرید که عاقبت کار آنان که پیامبر (ص) را به دروغ نسبت می دادند، چگونه بوده است. (قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبة المجرمین) بگو در زمین سیر کنید و بنگرید که پایان کار مجرمان چگونه بوده است. دسته ی دیگر از آیات قران، به صورت پرسش های سرزنشی و تحریکی به مساله گردشگری پرداخته و آنانی که از این مهم سر بر می تابند مورد نکوهش و پرسش قرار داده است(افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة من قبلهم …) آیا در روی زمین نمی گردند تا بنگرند که پایان کار پیشینیانشان چه بوده است؟(افلم یسیروا فی الارض فتکون اهم قلوب یعقلون بها…) آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دل هایی شوند که بدان تعقل کنند….در جای دیگر قرآن به سنت های تاریخی  و نوامیس طبیعی مانند عزتها و ذلتها، پیروزی ها و شکست ها، خوشبختی ها و بدبختی ها اشاره می کند و می فرماید (قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض…) پیش از شما سنت ها و قانون هایی عملاً به وقوع پیوسته است . پس در زمین و آثار تاریخی گذشتگان گردش و کاوش کنید. از مجموع این آیات و مانند آن می توان دانلود که: اصل مساله گردشگری و سیر و جهانگردی نیز برداشت و دانلود ژرف و عمیق از این سیروسفر، مورد عنایت و توجه خداوند متعال در قرآن مجید است. در زمانی که هنوز نوشته و کتابی در زمینه شناخت تاریخ و سنن اجتماعی تدوین نشده بود مدرسه و دانشگاهی در این رابطه وجود نداشت و یا در دسترس عرب و مسلمان جزیرةالعرب نبود، خداوند، مسلمانان را به سیر و نظر در این مقوله ها فرا می خواند و از آنان می خواهد که در این باره به تفکر و تدبر بپردازند. روشن است که فراخوانی خود به خود نوعی دستور به جهانگردی و سیرو سفر به مکان های تاریخی و جغرافیایی را به دنبال دارد. در آیات قرآن کریم به بسیاری از نقاط جغرافیایی و تاریخی اشاره شده که همواره مورد توجه باستان شناسان قرار گرفته است (یاوری،1390). [1] Clantone [2] Beerli [3] Martine قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری
منتشر شده در
 • پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن پاورپوینت 21
 • پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن پاورپوینت 21 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن پاورپوینت 21 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

 • نمونه طرح توجیهی احداث شهربازی- برآورد ریالی بروز شده -نمونه تجهیزات زمستان 1397 صنعتی 34
 • نمونه طرح توجیهی احداث شهربازی- برآورد ریالی بروز شده -نمونه تجهیزات زمستان 1397 صنعتی 34 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل نمونه طرح توجیهی احداث شهربازی- برآورد ریالی بروز شده -نمونه تجهیزات زمستان 1397 صنعتی 34 با…

 • طرح تراکت تبلیغاتی مناسب برای خیاطی و پوشاک زنانه و بوتیک زنانه فایل های لایه باز و PSD 1
 • طرح تراکت تبلیغاتی مناسب برای خیاطی و پوشاک زنانه و بوتیک زنانه فایل های لایه باز و PSD 1 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل طرح تراکت تبلیغاتی مناسب برای خیاطی و پوشاک زنانه و بوتیک زنانه…

 • پاورپوینت كتاب برنامه سازی پیشرفته سی ++c 566
 • پاورپوینت كتاب برنامه سازی پیشرفته سی ++c 566 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت كتاب برنامه سازی پیشرفته سی ++c 566 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت كتاب برنامه سازی پیشرفته…

 • جزوه استاتیک دانشگاه امیر کبیر مکانیک 120
 • جزوه استاتیک دانشگاه امیر کبیر مکانیک 120 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل جزوه استاتیک دانشگاه امیر کبیر مکانیک 120 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود جزوه استاتیک دانشگاه امیر کبیر دسته: مکانیک…

 • دانلود تحقیق در مورد صنعت برق 22 ص برق 21
 • دانلود تحقیق در مورد صنعت برق 22 ص برق 21 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد صنعت برق 22 ص برق 21 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *