ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار علوم انسانی 62

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار علوم انسانی 62 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار علوم انسانی 62 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 159 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار تعداد صفحه : 62 قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار فصل دوم : مبانی نظری تحقیق… 17 1-2- مقدمه. 18 2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل.. 18 1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18 2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران.. 22 3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24 1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری.. 24 2-3-2-  جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27 3-3-2-دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29 1-3-3-2-  جین جیکوبز. 29 2-3-3-2- کالین بوکانان.. 30 3-3-3-2-دونالد اپلیارد. 31 4-3-3-2-  پیتر کالتروپ… 32 4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری.. 32 1-4-2- بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33 2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33 3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33 5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34 6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35 7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38 1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت… 39 2-7-2-اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل.. 39 3-7-2-مدیریت تقاضا 39 4-7-2-استراتژی کاربری زمین.. 40 8-2- سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40 9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41 1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه. 41 2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین.. 42 3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل.. 43 1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی.. 43 2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری.. 43 3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی.. 43 4-9-2-تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی.. 44 5-9-2-مدیریت تقاضای سفر. 44 1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها 44 2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا. 45 3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین.. 45 6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی.. 45 7-9-2-توجه به نقش شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی.. 46 10-2-شاخص‌های حمل و نقل پایدار 46 11-2-چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل.. 51 1-11-2-چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل.. 51 2-11-2-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل.. 51 3-11-2-چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل.. 52 12-2-چارچوب نظری تحقیق.. 52 13-2-  پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور ) 53 1-13-2-  مقدمه. 53 2-13-2-  ضرورت و اهمیت موضوع. 54 3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی.. 55 4-13-2-  اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی.. 62 5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی.. 63 6-13-2-  نتیجه‌گیری.. 64 14-2- دوچرخه سواری.. 65 1-14-2- مقدمه. 65 2-14-2-  پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران.. 66 3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه. 66 4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری.. 67 5-14-2-  نتیجه‌گیری.. 68 15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   68 مقدمه ترتیب مطالب فصل حاضر به گونه‌ای است که مبانی نظری و ادبیات تحقیق در حوزه مسائل حمل­ونقل، به خصوص حمل­ونقل پایدار از ابعاد مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا پیشینه­ی برنامه­ریزی حمل­ونقل به طور عام و حمل­ونقل خصوصی به طور خاص در جهان و ایران مطرح شده و سپس ابعاد و محورهای مهم موضوع بیان شده و پس از آن بر مبنای ترتیبی که در برنامه­ریزی راهبردی است اهداف، راهبردها و سیاست­های حمل­ونقل پایدار براساس منابع مختلف ارائه شده و در ادامه اصول برنامه­ریزی و سیاست­گذاری در دستیابی به حمل­ونقل پایدار براساس موارد قبل بیان شده و در نهایت شاخص­ها و چالش­های پیش روی حمل­ونقل پایدار ارائه شده است. هدف از تدوین مبانی نظری در این پژوهش، مطالعه­ی ادبیات نظری مطرح در زمینه موضوع حمل­و­نقل پایدار و آشنایی بیشتر با موضوع است تا بتوان داده­های لازم در مدل­های تحلیلی را بر مبنای آن تعیین نموده و به نتایج علمی و دقیق دست یافت. 2-2- مروری بر پیشینه برنامه­ریزی حمل­ونقل­ 1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه­ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): از آن­جایی­که موضوع و مفهوم حمل­و­نقل پایدار (موضوع کلی تحقیق حاضر)، در حوزه حمل­و­نقل انسان­محور می­گنجد و براساس منابع علمی مختلف، پس از دهه 1980 بود که نگرش برنامه­ریزی حمل­و­نقل به سمت مفاهیم و موضوعات حمل­و­نقل انسان­محور گرایش پیدا کرد؛ بنابراین آن­چه که نیاز است در این تحقیق به آن پرداخته شود ، بررسی دیدگاه­های حمل­و­نقلی پس از دهه 1980 می­باشد. نظریه­های حمل­ونقلی انسان­محور بعد از دهه 1980 : یكی از مهمترین نظریه‌های ارائه شده در این دوران ، الگوی وونرف یا آرام سازی ترافیك است كه گرچه به لحاظ نظری در اواخر دهه 1960 تبیین گردید اما از اوایل 1980 جنبه عمومی و اجرایی به خود گرفت. وونرف­ها در واقع خیابان‌های واحد همسایگی طراحی شده جهت محدود كردن سرعت خودرو و اولویت بخشی به حركت پیاده و زندگی روزانه ساكنان هستند. از اواخر دهه 1980 سرمایه­گذاری جهت ایجاد شبكه­ها و انواع سامانه­های حمل­ونقل همگانی در شهرها ابعاد بسیار گسترده­تری یافت و گره­های حمل­ونقلی به عنوان یكی از مهم­ترین كانون­های توسعه شهری مطرح گردیدند. نظریه توسعه وابسته به حمل­ونقل همگانی[1] كه در برخی متون تخصصی با اصطلاحات و عبارات دیگری چون توسعه پیوسته با حمل­ونقل همگانی[2] و توسعه در مجاورت حمل­ونقل همگانی[3] نیز یاد می­گردد در همین زمان ارائه شد. از سوی دیگر، در دهه پایانی قرن گذشته و در آستانه هزاره سوم و با تقویت گرایش به رویكردهای اجتماعی و طراحی شهری در توسعه­ی بافت­های پیرامونی پایانه­های حمل­ونقلی، در سالیان اخیر توسعه حمل و نقل همگانی محور[4] به عنوان كامل­ترین دیدگاه معرفی شده است كه برخی از مهم­ترین ویژگی­های این­گونه­ی اخیر، وجود كاربری مختلط در پیرامون پایانه­ها، توجه به كیفیات طراحی محله، كاهش استفاده از اتومبیل شخصی و گسترش گونه­های ترابری همساز با حمل­و نقل همگانی به ویژه پیاده­روی و دوچرخه­سواری می­باشد. از سویی دیگر، دهه 90 قرن بیستم میلادی هم‌زمان با گسترش مباحث توسعه پایدار در جهان و در شاخه­های گوناگون حرفه­ای از جمله حمل­ونقل بوده است. اصطلاح حمل و نقل پایدار [5]نیز به همین دلیل از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات تخصصی مطالعات شهری گردید كه مفهوم آن را می­توان به طور خلاصه برگرفته از تعریف اصلی توسعه پایدار، چنین دانست: آن گونه از حمل­ونقل است كه نیازهای جابه­جایی انسان امروزی را بدون آنكه مخاطره­ای برای نسل­های آتی جهت تأمین نیازهای جابه­جایی آن­ها ایجاد نماید، تأمین كند. رشد هوشمند[6] از دیگر نظریات طرح شده در دهه پایانی قرن بیستم است كه ریشه­های آن در توسعه پایدار قرار داشته و به ویژه در جهت مقابله با پراكندگی شهری و حومه­نشینی، بر توسعه مراكز شهرها بر مبنای حمل­و نقل همگانی و نیز كاربری زمین فشرده، مختلط، با قابلیت پیاده­روی و ایجاد طیفی از انتخاب­های سكونتی تأكید می­نماید. در نهایت این­كه در آستانه هزاره سوم بر تركیب اصول طراحی شهری و حمل­ونقل همگانی به ویژه سامانه های ریلی در جهت استقرار اجتماعاتی فشرده­تر، دارای كاربری مختلط و با قابلیت پیاده­روی در پیرامون پایانه­های حمل­و نقلی بیش از پیش تأكید می­گردد. از جمله مهم­ترین نظریه­های ارائه شده در این رابطه دهكده­های حمل­ونقلی است كه منظور ایجاد محلاتی سرزنده­تر و پایدارتر با محوریت ایستگاه­های حمل­و نقل همگانی است ( مفیدی شمیرانی و دیگران،5:1388). جدول 1-2: نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از 1980 تا كنون دوره زمانی ارائه نظریه نظریه پرداز عنوان/شرح نظریه ایده/تألیف اصلی مهم‌ترین اقدامات و پیشنهادات 1990-1960 نیك دی بوئر الگوی وونرف یا آرام سازی ترافیك (Traffic Calming) – ایجاد همسازی میان پیاده و خودرو در خیابان های واحد همسایگی با محدود كردن سرعت و چگونگی حركت خودروها – حداكثر سرعت خودروهای معمولی 15-12 و خودروهای اضطراری 25 كیلومتر در ساعت – پیش بینی محلهای پارك خودرو – محل بازی بچه ها و مسیر پیاده در تمامی سطح خیابان [1] -Transit Related Development (TRD) [2] -Transit Joint Development (TJD) [3] -Transit Adjacent Development (TAD) [4] -Transit Oriented Development (TOD) [5] -Sustainable Transportation [6] -Smart Growth قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل , سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار
منتشر شده در
 • پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن پاورپوینت 38
 • پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن پاورپوینت 38 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن پاورپوینت 38 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت اصول مدیریت كار تیمی، قالب پاورپوینت 103 اسلاید powerpoint علوم انسانی 103
 • پاورپوینت اصول مدیریت كار تیمی، قالب پاورپوینت 103 اسلاید powerpoint علوم انسانی 103 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت اصول مدیریت كار تیمی، قالب پاورپوینت 103 اسلاید powerpoint علوم انسانی 103 با لینک مستقیم از سایت…

 • جزوه تایپ شده ی اقتصاد مهندسی دانشگاه امیرکبیر صنایع 108
 • جزوه تایپ شده ی اقتصاد مهندسی دانشگاه امیرکبیر صنایع 108 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل جزوه تایپ شده ی اقتصاد مهندسی دانشگاه امیرکبیر صنایع 108 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود جزوه…

 • پژوهش کار آفرینی راه اندازی و تأسیس یك كارگاه تولیدی فرش دست بافت کارآفرینی 9
 • پژوهش کار آفرینی راه اندازی و تأسیس یك كارگاه تولیدی فرش دست بافت کارآفرینی 9 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پژوهش کار آفرینی راه اندازی و تأسیس یك كارگاه تولیدی فرش دست بافت کارآفرینی 9 با…

 • تحقیق بادگیر عمران 14
 • تحقیق بادگیر عمران 14 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل تحقیق بادگیر عمران 14 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود تحقیق بادگیر دسته: عمران بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 194 کیلوبایت…

 • چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی روانشناسی و علوم تربیتی 26
 • چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی روانشناسی و علوم تربیتی 26 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی روانشناسی و علوم تربیتی 26 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *