ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی علوم انسانی 35

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی علوم انسانی 35 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی علوم انسانی 35 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی در 35 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب . بخشی از متن : 1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 9 1-2-  تعاریف نوآوری………………………………………………………………………………………………. 9 1-3-  نظریه های کلاسیک نوآوری………………………………………………………………………………. 11 1-4-  موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند………………………………… 13 1-5-  منابع نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 16 1-6-  انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 19 1-7-  مراحل فرآیند نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………….. 29 1-8-  ویژگی های فرآیند نوآوری…………………………………………………………………………………. 35 1-9-  الگوهای توسعۀ نوآوری……………………………………………………………………………………… 38 2-9-1- الگوهای نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………….. 38 2-9-2- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات……………………………………………………………………. 40 2-9-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات…………………………………………………………………… 44 1-10- عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری……………………………………………………………………………. 49 1-11- عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی…………………………………………………………………. 53 1-12- موانع نوآوری…………………………………………………………………………………………………. 59 1-13- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 61 فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق 2-1-مقدمه امروزه با پیچیده شدن فضای رقابتی، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب می شود. همه سازمان ها برای بقاء نیازمند فکرهای نو و بدیع هستند. فکر های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد. ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمان را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند، بلکه ابزار سودمندی برای ارتقاء عملکرد سازمانی ارائه می دهند. دانشگاه به عنوان منبع عمده برای نوآوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.(دهقان نجم، 1388) 2-2- تعاریف نوآوری    نوآوری یک مفهوم وسیعی است که در شیوه های مختلف می توان آن را تعریف کرد. کارنگی و بالتین [1](1993) نوآوری را به عنوان یک پدیدۀ جدید یا بهبود یافته که به وسیله مؤسسه برای خلق ارزش افزوده (به صورت مستقیم برای مؤسسه یا به صورت مستقیم برای مشتریان آن) به کار گرفته می شود، تعریف می نماید. لیوینگستون[2] (1998)  نوآوری را تولیدات جدید یا فرآیندهایی که باعث افزایش ارزش محصولات جدید تولید شده برای استفاده خلاقانه از اطلاعات و سیستم های مدیریت منابع انسانی کارا می شود تعریف می نماید. بر اساس نظر چن[3] و دیگران (2004) نوآوری به معرفی ترکیب جدید از عوامل اساسی تولید درون سیستم تولیدی اشاره دارد. سرمایه نوآوری قابلیت و توانایی سازمان دهی و به کارگیری تحقیق و توسعه، فناوری های جدید و محصولات بدیع برای برآورده ساختن نیاز های مشتریان می باشد. فرآیند نوآوری فعالیت های دانش مدار، فیزیکی و فنی را که در توسعة محصولات جدید نقش محوری دارند را در بر می گیرد. نوآوری  همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران است و آنچه در میان کارآفرینان مشترک است گونه خاصی از شخصیت نیست بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است. همچنین نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار می دانند تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخة فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آن برسند. خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمره برای برقرای روابطی است که قبلاً دیده نشده و برقرای ارتباط بین مسائلی است که معمولاً در کنار هم قرار نمی گیرند (محبی، 1390). هرکما[4] (2003) نوآوری را به عنوان یک فرآیند دانشی تعریف می کند که به خلق دانش جدید در جهت توسعه راه حل های تجاری و مناسب رشد و ترقی کمک می کند. نوآوری فرآیندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می گردد تا در محصولات و خدمات جدید به کار گرفته شود. نوآوری اتخاذ یک منظر و فکر یا رفتاری است که برای سازمان جدید می باشد. نوآوری با تغییرات در ارتباط بوده و می تواند به صورت اصلاحی یا توسعه ای باشد. نوآوری همچنین می تواند به عنوان کاربرد کشفیات و ابداعات و فرآیندی تعریف شود که به وسیله آن نتایج به دست می آید (گلوت و ترزییوسکی[5]، 2004). اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط، به منظور ایجاد یا معرفی پدیده های تازه و مفید به کار می برند و نیز توضیح می دهند که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی شده، واقعیت یافته باشد و موقعیت سازمان را در تقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک مزیت رقابتی بلند مدت ایجاد کند و به عبارتی نوآوری خلق یک پدیدۀ جدیدی است که یک هدف معین را دنبال کند و به اجرا برساند. به عبارت دیگر نوآوری توسعه و کاربرد فکر جدید به صورت محصول، فرآیند یا خدمات جدیدی است که منجر به رشد و پویایی اقتصاد ملّی و افزایش استخدام برای سودآوری در شرکت های نوآور می شود (محبی، 1390). نوآوری فرآیند ادراک یا ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصولات و خدمات بهبود یافته و یا جدید برای افرادی که خواهان آنها هستند، می باشد. نوآوری فرآیند فکر خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیاتی است. نوآوری استعداد و توانایی تغییر با انطباق را به وجود می آورد. نوآوری= استباط+ نوآفرینی+ بهره برداری در تعریف فوق مفهوم کلمه استباط به معنی دستیابی به فکرهای نو با توجه به بعضی از چارچوب های مرجع ذهنی می باشد. کلمه نوآفرینی به هر فکر جدیدی که قابلیت تبدیل به واقعیت را داشته باشد دلالت دارد و کلمه بهره برداری به استفاده از نوآفرینی اشاره دارد (عبدالکریمی، 1385).  مفهوم نوآوری از دهه 60 تا هزاره سوم دارای مفاهیم متفاوتی بوده که این مفاهیم در جدول 2-1 آورده شده است (محبی، 1390). جدول2-1. مفاهیم نوآوری از دهة 60 تا هزارة سوم نوآوری دهه 60 ارائه محصول جدید به بازار اتکا روی تحقیق و توسعه عمدتاً نوآوری رادیکالی (بنیادی) تمرکز روی مشتری نوآوری دهه 70 توجه به مشتری نوآوری از روی تنوع محصول نوآوری عمدتاً تدریجی نوآوری دهه 80 نوآوری در بازار یابی نوآوری در خدمات نوآوری دهه 90 پیدایش نوآوری مبتنی بر دانش نوآوری رادیکالی نوآوری در خدمات هزاره سوم توسعه فراگیر نوآوری 2-3-نظریه های کلاسیک نوآوری در این قسمت بهتر است نگاهی به نظریه های کلاسیک نوآوری داشته باشیم که بر اساس مطالعات انجام شده در صنایع تولیدی توسعه یافته اند. این نظریه ها به صورت های گوناگون ارائه شده اند، اما اغلب آنها بر این نکته توافق دارند که نوآوری یک اقدام بنیادی و ریشه ای است که به صورت معرفی یک محصول جدید یا ترکیبی جدید از عناصر قدیمی می باشد. این اقدام باعث رشد قابل توجهی در گردش مالی و سود شرکت می شود. البته نظریه های مختلف هر کدام بر ویژگی های متفاوتی از فعالیت های نوآوری تأکید دارند و بنابراین هرکدام به گونه ای متفاوت، نوآوری را تعریف می کنند. یک نوآوری می تواند حاصل تلاش های خلاقانه افراد کارآفرین باشد که منجر به ارائه یک تکنولوژی جدید گردد. از نگاهی دیگر نوآوری حاصل یک فعالیت سیستماتیک تلقی می شود و در نگاه سوم نوآوری نتیجه یک تصمیم استراتژیک در جهت فعال کردن و مشارکت کل شرکت در فعالیت های نوآورانه در سرتاسر شرکت قلمداد می گردد. این سه الگو، پایه و اساس سه نظریة متفاوت نوآوری در صنایع تولیدی است. این سه مدل را می توان به عنوان سه پارادایم متفاوت به حساب آورد، چرا که پاسخ های متفاوتی به این سؤال اساسی دارند که نوآوری چگونه ایجاد می شود؟ هر پارادایم نیز یک مدل خاصی برای مدیریت و سازماندهی فرآیند نوآوری دارد. [1] Carenge And Bultin [2] Livingstone [3] Chen [4] Herkema [5] Gloat And Terziovski قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری و سوابق پژوهشی نوآوری سازمانی
منتشر شده در
 • پاورپوینت معماری دیجیتال معماری 31
 • پاورپوینت معماری دیجیتال معماری 31 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت معماری دیجیتال معماری 31 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت معماری دیجیتال دسته: معماری بازدید: 2 بارفرمت فایل: pptx حجم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی روانشناسی و علوم تربیتی 20
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی روانشناسی و علوم تربیتی 20 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی روانشناسی و علوم تربیتی 20 با لینک مستقیم از سایت…

 • دانلود شركت فرش باستان یزد علوم انسانی 28
 • دانلود شركت فرش باستان یزد علوم انسانی 28 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود شركت فرش باستان یزد علوم انسانی 28 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود شركت فرش باستان یزد…

 • دانلود پاورپوینت گرافیت زمین شناسی 45
 • دانلود پاورپوینت گرافیت زمین شناسی 45 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت گرافیت زمین شناسی 45 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت گرافیت دسته: زمین شناسی بازدید: 5 بارفرمت…

 • پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری حسابداری 26
 • پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری حسابداری 26 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری حسابداری 26 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و…

 • دانلود پاورپوینت خامه صنایع غذایی 30
 • دانلود پاورپوینت خامه صنایع غذایی 30 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت خامه صنایع غذایی 30 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود پاورپوینت خامه دسته: صنایع غذایی بازدید: 9 بارفرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *