ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2) سایر برنامه ها 70

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2) سایر برنامه ها 70 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2) سایر برنامه ها 70 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2) دسته: سایر برنامه ها بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 412 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2) قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2) در 70 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………. 11 2-1-1- تعریف ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………. 11 2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………………………….. 11 2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-2-1- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………………. 16 2-2-2- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام …………………………………………………………………………………………………….. 18 2-3- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………………….. 20 2-4- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………………………….. 24 2-4-1- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………….. 24 2-4-2- اهمیت و ضرورت معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………. 26 2-5- شاخص­های ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………….. 26 2-6- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………….. 28 2-7- روش­ها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………………… 29 2-8- مدیریت عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2-9- مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………………………………. 44 2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………. 91 2-10-1- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… 92 2-11- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش ……………………………………………………………….. 94 2-11-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………… 94 2-11-2- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ………………………………………………………………………… 96 2-12- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 97 2-12-1- تحقیقات در داخل کشور …………………………………………………………………………………………………………. 97 2-12-2- تحقیقات در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………. 102 2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق …………………………………………. 109 2-14- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 114 مقدمه: ارزیابی عملكرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یك وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سالهای اخیر به نقش ارزیابی عملکرد کارکنان توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران یك سیستم اثربخش ارزیابی عملكرد می‌‌تواند انبوهی از مزیت‌ها را برای سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزانی دارد. سازمانها اصولا به منظور رسیدن به هدفهایی ایجاد گردیده­اند که میزان موفقیت آنها در دستیابی به این هدفها ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد، بنابراین ارزیابی عملکرد کارکنان و عملکردشان در مدیریت منابع انسانی، از جایگاه مهمی برخوردار است(ابطحی،1389،266). ارزیابی عملکرد به دلیل ارتباطش با انتخاب کارکنان، جبران خدمات، آموزش پرسنل و سایر موضوعات حوزه منابع انسانی، یکی از کلیدی­ترین رویه­های سازمان به شمار می­آید(فریس و دیگران، 2008). ارزیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفعیات، تعیین شایستگی و ارزشیابی عملکرد و نظایر این­ها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است. ارزیابی عملکرد ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آنکه سازمانها با کارایی به اهداف خود می­رسند، منافع کارکنان نیز تامین می­گردد. در جریان ارزیابی عملکرد کارکنان، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی می­کند و نتایج حاصله را ثبت کرده و آنها را به اطلاع کارکنان می­رساند. در عین حال، امروزه بسیاری از نظام‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی و مدیریت معمول، مناسب به نظر نمی‌رسند و الگوهای قدیمی ناكارآمد تلقی می‌شوند. طی دهه اخیر، بسیاری از سازمانها دانلوده‌اند كه در عمل فاقد نظام ارزشیابی عملكردی كه بتوان از طریق آن اولویت‌ها و اهداف خود را به كاركنان انتقال داد و بهسازی آنها را پی گرفت، هستند. انسان به دلیل گستردگی حیطه‌های شناختی و استفاده از ابزار‌های مختلفی نظیر احساس، مشاهده، ادراك، تجربه و قدرت تعلق و تفكر در موضوعات مختلف بویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملكرد كاركنان حساس بوده و مجموعه این عوامل كار دستیابی مدیران به ارزیابی عملكرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است(استردویك ،2005). مسئله ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در نظام­های مختلف به خصوص ارگان­های نظامی مطرح بوده است. از جمله مهم­ترین مسائل در برنامه ارزیابی عملکرد کارکنان، تعیین معیارهای شایستگی و مکانیزم سنجش آنهاست. برای این منظور عموما معیارهای مختلف در رابطه با صفات افراد، ویژگی­های رفتاری آنان و نتایج کار، تعیین شده و برای سنجش آنها مقیاس­های متعدد مورد استفاده قرار گرفته­اند. این معیارها و مقیاس­های بکار رفته هر کدام، فواید و مضرات خاص خود را داشته­اند و متاسفانه هیچ یک از آنها تا به حال نتوانسته است به تنهایی، حد قابل قبولی از اثربخشی را نشان دهد و رضایت سازمان­ها را در برنامه­های ارزیابی کسب کند. در این فصل مبانی نظر پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین موضوع تحقیق ارائه خواهد شد. برای این منظور در ابتدا کلیات و مفاهیم اولیه، اهمیت و ضرورت، اهداف ارزیابی، معیارها و شاخص­های ارزیابی، رویکردهای ارزیابی، فنون و روشهای ارزیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان و مقایسه مدل­ها مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس تحقیقات پیشین انجام شده در خصوص موضوع تحقیق ارائه می­گردد. در انتهای فصل پس از جمع بندی ادبیات تحقیق الگوی مفهومی و الگوی تحلیلی تحقیق بیان شده است. 2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد 2-1-1- تعریف ارزیابی عملکرد – ارزیابی عملكرد عبارتست از فرآیند سنجش و اندازه­گیری عملكرد در دستگاه­های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه­های اجرایی(هینگفت 2000 و پادوک1997). – ارزیابی عملکرد به عنوان فرایندی است برای سنجش اثربخشی سازمانی(جزایری، 1385،4). – ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می­گردد که بمنظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دست­یابی به اهداف به شیوه­ای اقتصادی توأم با کارایی، اثربخشی صورت می­گیرد، بطوری که ارزیابی در “بعد سازمانی” معمولا اثربخشی فعالیت­ها می­باشد. منظور از اثربخشی، میزان دست­یابی به اهداف و برنامه­ها با ویژگی کارا بودن فعالیت­ها و عملیات است(رفیع زاده،1392،285) 2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان واژه­های ارزیابی، ارزیابی لیاقت، ارزشیابی کار، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی کارکنان همگی در مبحث ارزیابی منابع انسانی به کار برده می­شوند و تعاریف مختلف و متنوعی از سوی صاحبنظران بیان شده است(دعائی،1374،200). تعاریف زیر دقیقاً از زبان صاحب نظران مطرح می­شوند: – سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها برای رشد و بهبود(میرسپاسی،1369،89). – تشویقات و تنبیهات از مبانی موثق و قابل دفاع برخوردار می­شوند و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده و کلا مناسبات منطقی و عاقلانه در سازمانها حاکم خواهد شد(مهدویان،1370،150). – ارزیابی عبارتست از سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت­های بالقوه به منظور برنامه­ریزی در جهت فعلیت در آوردن آنها(حاجی شریف،1371،93). – سینگر ارزیابی عملکرد را فرایند رسمی فراهم آوردن بازخورد تشخیص 2008 , Buckley& Basik,Munyon,Ferris. . Stredwick Hingoft1. Paddok2. قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2)
منتشر شده در
 • دانلود پژوهش حرارت مرکزی با آبگرم 16 ص عمران 15
 • دانلود پژوهش حرارت مرکزی با آبگرم 16 ص عمران 15 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پژوهش حرارت مرکزی با آبگرم 16 ص عمران 15 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود…

 • پاورپوینت نرم افزارهای ژئوماتیک عمران 39
 • پاورپوینت نرم افزارهای ژئوماتیک عمران 39 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت نرم افزارهای ژئوماتیک عمران 39 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت نرم افزارهای ژئوماتیک دسته: عمران بازدید: 9 بارفرمت…

 • دانلود آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص مدیریت 30
 • دانلود آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص مدیریت 30 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص مدیریت 30 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار علوم انسانی 41
 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار علوم انسانی 41 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار علوم انسانی…

 • پاورپوینت آشنایی با قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات علوم انسانی 52
 • پاورپوینت آشنایی با قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات علوم انسانی 52 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2) علوم انسانی 65
 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2) علوم انسانی 65 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2) علوم انسانی 65 با لینک مستقیم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *