ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار علوم انسانی 24

ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار علوم انسانی 24 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار علوم انسانی 24 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار تعداد صفحه : 24 قالب :Word قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملكرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملكرد در یك سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود كه پیامد آن كهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانكها نیز همانند سایر سازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امكان رقابت وادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانكی، نیازمند ارزیابی عملكرد مستمر شعب خود هستند (صالحی و همکاران، 1390: 128). امروزه شرکتها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند (سینایی و همکاران، 1390 : 69). سازمانهای امروزی، واحدهای ایستا نیستند. علاوه بر این، اولویتها نیز در حال تغییر است و سارمانها بایستی خود را با دو متغیر موثر بر آنها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ سازند و لذا باید از وضعیت پیش آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. برای دستیابی به این هدف، لاجرم سازمانها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین شده ای داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نیاز به سیستمهای مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با در نظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهند (رستم پور و همکاران، 1389: 99). مسیر توسعه و تكامل سازمان ها با تكامل خواسته ها، نیازها، علایق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان ها در طول زمان ایفا كننده ی نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره ی معاصر كاركرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی كه از ایشان می رود به طور مداوم در حال ازدیاد است. توفیق در پاسخگویی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ، مستمر و موثر بین فرآیندهای سازمانی و انتظارات ذكر شده می باشد. همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمان ها در هر محیطی كه فعالیت نمایند دایماً نیازمند بهبود عملكرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملكرد به كارگیرند، لذا اهمیت پرداختن به عملكرد از سوی مدیریت به عنوان یك وظیفه ی اساسی مطرح است. سازمان ها به چند دلیل از اركان ضروری زندگی انسان ها محسوب می شوند. آنها به جامعه خدمت می كنند، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می كنند كه می تواند زمینه ساز توسعه ی فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن این اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی كه سازمان‌ها در زندگی بشر دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمان ها از جمله فرآیند، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمان ها بدان دست می یابند (عملكرد) می شود. عملكرد را انجام دادن كاری با قصد و نیت قبلی معرفی كرده اند، عملكرد نتیجه یك عمل خاص می باشد. بهبود مستمر در عملكرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی (Synergy) ایجاد می كند كه این نیروها می توانند پشتیبان برنامه ی رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش سازنده ای را در این مورد اعمال می كنند. بدون بررسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدن شناسایی چالش های پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطلاع از میزان و نحوه ی اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذكور بدون اندازه گیری و ارزیابی امكانپذیر نیست. می توان گفت یكی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملكرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملكرد قابل تصور نیست (آرمسترانگ، 1385: 3). بانك ها به عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به دلیل سرعت بازتاب سیاست های این بخش در كل جامعه نقش موثری در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی در جامعه دارند. این بنگاه ها برای ارائه خدمات متنوع تر، سریعتر و امكان رقابت و ادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه بانكی در جهان نیازمند ارزیابی عملكرد خود و تجدید سازمان دهی آن با توجه به نتایج سنجش ها از ابعاد مختلف می باشند (ایران زاده و برقی، 1388: 48). – تشریح مفهوم عملكرد: در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملكرد باید خاطرنشان نمود كه جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است كه تنها با تعریف و تشریح عملكرد است كه می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون[1] و بیتز[2] خاطرنشان كرده اند كه عملكرد یك ساختار چند بعدی است كه ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است. ایشان همچنین به این موضوع كه هدف ارزیابی، نتایج عملكرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملكرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری كه می توان عملكرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی كرد. از نظر فردی، عملكرد سابقه ی موفقیت های یك فرد است. كین[3] معتقد بود كه عملكرد چیزی است كه فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین[4] و همكارانش معتقدند كه عملكرد باید به عنوان نتایج كار تعریف شود.چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیك سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد. فرهنگ لغات آكسفورد عملكرد را به این صورت تعریف نموده است كه انجام، اجرا، تكمیل،انجام كار سفارش یا تعهد شده ، عملكرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان عملكرد در مورد انجام كار نیز نتایج حاصله از آن می باشد (دفت، 1377: 102). بنابراین می توان عملكرد را به عنوان رفتار یا روشی كه سازمان ها، گروه ها وافراد كار را انجام می دهند تلقی كرد. كمپ بل[5] بر این باور است كه عملكرد رفتار است و باید از نتایج متمایز گردد. زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف كنند. به نظر می رسد در صورتی كه عملكرد به گونه ای تعریف شود كه هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ[6] این ویژگی را به وضوح می توان مشاهده نمود. وی معتقد است كه عملكرد هم به معنای رفتار ها و هم به معنای نتایج است. رفتار ها از فرد اجرا كننده ناشی می شوند و عملكرد را از یك مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می كنند. رفتار ها فقط ابزار هایی برای نتایج نیستند، بلكه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند. (محصول تلاش فیزیكی و ذهنی كه برای وظایف اعمال شده است) و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت كرد. این تعریف از عملكرد منجر به این نتیجه گیری می شود كه همگام مدیریت عملكرد، گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتار ها) و هم خروجی ها (نتایج) باید در نظر گرفته شوند. هارتل[7] این مدل را مدل تركیبی مدیریت عملكرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدفگذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ، 1385: 4). درواقع، عملکرد هر سازمان تعریف خاص خود را دارد. در یک سازمان دولتی ارائه ی خدمات بهتر و توسعه ی رفاه و ثروت عمومی جامعه به عنوان هدف، مطح بوده و از جمله شاخصهای عملکرد سازمان به شمار می آیند اما در شرکتها تولیدی شاخص عملکرد، علاوه بر رضایت مشتریان سازمان و حفظ منافع جامعه، دربرگیرنده ی سود و رضایت سهامداران و کارکنان سازمان نیز می باشد (افجه و محمودزاده، 1390: 7). -ارزیابی و سنجش عملكرد: درواقع، اگر نتوان آنچه را كه درباره ی آن صحبت می شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بیان نمود به نظر می رسد چیزی درباره ی آن دانسته نشده است. چون در این حالت دانش كسب شده تنها یك نوع دانش ناچیز و سطحی است. ممكن است مقدمه ای بر دانش باشد اما به مرحله ی علم ورود ننموده است. ارزیابی عملكرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود كه به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امكانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توﺃم با كارآیی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری كه ارزیابی عملكرد در بعد سازمانی معمولاً اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستبابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی كارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. به طور كلی نظام ارزیابی عملكرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست (آرمسترانگ، 1385: 5). [1] Holton [2] Bates [3] Kane [4] Bernadin [5] Kampbell [6] Brumrach [7] Hartle قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار
منتشر شده در
 • پاورپوینت کشت ارگانیک بابونه طب سنتی 42
 • پاورپوینت کشت ارگانیک بابونه طب سنتی 42 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت کشت ارگانیک بابونه طب سنتی 42 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت کشت ارگانیک بابونه دسته: طب سنتی…

 • دستگاه گوارش نشخوار کنندگان کشاورزی و زراعت 10
 • دستگاه گوارش نشخوار کنندگان کشاورزی و زراعت 10 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دستگاه گوارش نشخوار کنندگان کشاورزی و زراعت 10 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دستگاه گوارش نشخوار کنندگان دسته:…

 • بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی زمین شناسی 14
 • بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی زمین شناسی 14 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی…

 • فاکتور فروش تجهیزات پزشکی لایه باز فایل های لایه باز و PSD 1
 • فاکتور فروش تجهیزات پزشکی لایه باز فایل های لایه باز و PSD 1 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل فاکتور فروش تجهیزات پزشکی لایه باز فایل های لایه باز و PSD 1 با لینک مستقیم از سایت…

 • دانلود پاورپوینت بسته بندی شیر و مواد لبنی صنایع غذایی 39
 • دانلود پاورپوینت بسته بندی شیر و مواد لبنی صنایع غذایی 39 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت بسته بندی شیر و مواد لبنی صنایع غذایی 39 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.…

 • دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار کامپیوتر و IT 26
 • دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار کامپیوتر و IT 26 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت نرم افزار کامپیوتر و IT 26 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *