ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی علوم انسانی 23

ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی علوم انسانی 23 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی علوم انسانی 23 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل.

دانلود

ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی قیمت فایل فقط 27,500 تومان ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : شایستگی‌های رهبر – مقدمه یکی از رویکردهایی دردهه های اخیر به دنیای مدیریت عرضه شد مفهوم شایستگی است. این مفهوم ابتدا توسط پروفسور مک کله لند در دهه 70 به عنوان پیش بینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی شد. از این رو او شایستگی را مدرك گزینش توصیه کرد (زاهدی و شیخ ، 1389) سپس در سال 1982 وی به همراه همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر اولین تعریف از شایستگی را ارائه کرد، تعریف او از شایستگی عبارت بود از: «ویژگی‌های ریشه‌ای فرد (انگیزه، خصوصیات، مهارت، نقش اجتماعی و مجموعه دانش) که او برای انجام وظیفه به کار میبرد». رویکرد شایستگی از دهه 1990 در ادبیات مدیریت منابع انسانی مطرح و به سرعت مورد استفاده قرار گرفت.در یک بررسی از بین 30 شرکت بزرگ آمریکایی 29 شرکت در 5 سال اخیر این رویکرد را به کار بسته­اند. هم اکنون این رویکرد در کشورهای غربی، نه تنها مورد توجه شرکت‌ها و بنگاه های کسب وکار بلکه مورد استفاده و بهره گیری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نیز قرار گرفته است (بالانتاین و نیگل،1385). سازمان ملل متحد نیز الگوی شایستگی‌های خود را برای کارکنانش استخراج کرده است و در فرآیندهای گوناگون منابع انسانی از آن بهره می برد(ابوالعلایی و غفاری،1387) – تعریف انواع شایستگی ها ( محوری ، رهبری ، شغلی ) – شایستگی های محوری سازمان برای دستیابی به برتری و بلوغ نیازمند ایجاد شایستگی های محوری است.شایستگی های محوری برآمده از قابلیتهای سازمانی هستند. قابلیتهای سازمانی نیز بوسیله منابع سازمان خلق می شوند.فرآیند خلق قابلیتهای سازمانی، یك فرآیند یادگیری است كه با طی تجربیات مستمرسازمانی ، به مرور سازمان را به سوی مزیت رقابتی سوق می دهد . شایستگی های محوری عبارتند از قابلیت‌هایی كه ارزشمند ، كمیاب و غیر قابل جایگزینی ، و تقلید ناپذیرند . شایستگی های محوری ، منجر به خلق مزیت رقابتی ، ایجاد ارزش و بازگشت سرمایه بالاتر می گردند. 2-2-2-2) شایستگى‌هاى رهبری شایستگی مدیریتی یا رهبری مجموعه‌ای از مهارت‌ها، خصوصیات و رفتارهای فردی رهبران ومدیران ارشد یك سازمان را شامل می‌شود. شایستگى هاى رهبران مى بایستى به صورت چند بعدى برنامه‌ریزى شود .براى این منظور سه رویكرد كلى موجود مى باشد كه عبارتند از: توسعه مستقیم: در این حالت، فرد یاد گیرنده به طور مستقیم در معرض موضوع توسعه قرار مى­گیرد، توسعه در حین كار: در این مورد محیط و اهداف براى انجام امور كارى تعریف شده‌اند، تنظیم مى­كند توسعه اجتماعى: در این شرایط، رفتار و نگرش افراد در اثر مشاهده‌ى الگوهایى در محیط اطراف تغییر مى كند، 2-2-2-3) شایستگی شغلی این شایستگی ها می­توانند به عنوان شایستگی­های مرتبط با كار یا شغلی توصیف شوند كه به انتظارات عملكرد شغلی و استاندارد ها و ستاده ایی كه از افرا د انتظار می رود اشاره دارند . در شایستگی شغلی بیشتر بر مهارت‌های افراد تاكید می­شود نه رفتار آنها ، این شایستگی ها می­توانند از طریق تحلیل وظیفه ای تعریف شوند .و آنچه را افراد در نقش‌های ویژه باید قادر به انجام آن باشند و استاندارد های كه از آن‌ها انتظار میرود محقق كند را مشخص می­سازند . معیارهای شایستگی هر یك از مشاغل براساس تحلیل قابلیتها و شایستگی­های مورد نیاز خاص هر شغل ب ا استفاده از ابزارهای ویژه ای تعیین می گردد . فرآیندی كه در این مرحله صورت می گیرد تعیین نیمرخ شایستگیهای مشاغل براساس طراحی ماتریس قابلیتها و شناسایی دانش، مهارت و توانایی های ضروری برای انجام مناسبِ وظایف پیش بینی شدة هر یك از مشاغل است.این مرحله اطلاعات مورد نیاز را جهت مركز ارزیابی به منظور سنجش و تطبیق قابلیتهای شغلی و فردی فراهم می سازد. توضیح اینكه اطلاعات بدست آمده در این فعالیت ورودی قابل اطمینان و ارزشمندی در سیستم ارزیابی عملكرد ذخایر جانشینی ایجاد می نماید .(افضل آبادی و همکاران،1389) 2-2-3) رویکردها و الگوهای شایستگی شایسته سالاری همواره و از دیرباز دیدگاه های نسبتاً مشترکی در خصوص لزوم توجه به شایستگی ها و شایستگی‌های مدیران و حکمرانان وجود داشته است. افلاطون معتقد بود اداره دولت باید توسط شایسته ترین شهروندان جامعه صورت گیرد (ابیلی،1384). در سال‌های اخیر نیز با طرح مباحث علمی در خصوص شایستگی و شایستگی و معیار قراردادن آن برای ارتقای سطح عملکرد، توجه بیش از پیش به شایستگی های مدیران مبذول شده است، بنحوی که در سطح نظا مهای اداری مفهوم شایسته سالاری اشاره به نوعی نظام اداری و سیاسی دارد که در آن شایستگان مدیریت و حکمرانی میکنند. در کنار افکار اندیشمندان غربی در یونان در حمایت از نظام های شایسته سالار، هانفی فیلسوف چینی معاصر کنفوسیوس نیز، طرفدار ایجاد یک نظام شایسته سالار در حکومت و جامعه بود. در عصر جدید و بر اساس مفاهیم نوین علمی،اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایکل یانگ، جامعه شناس بریتانیایی، در سال 1985 در کتاب “طلوع شایسته سالاری،” مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تلاش و کوشش فراوان آنان دانسته است. یانگ در این کتاب پیش بینی کرده است که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقلاب اجتماعی منجر می‌شود که در آن توده های مردم، حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع میکنند که از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند. بسیاری معتقدند که هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلان هتر از نظام شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست. به باور آن ها، نظام شایسته سالار بسیار از سایر نظامهای سیاسی و اجتماعی موجود عادلانه تر و کارآمدتر است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد و مشروعیت و مقبولیت بیشتری برای دولت فراهم میکند. در کتاب الفبای جامعه شناسی، تألیف لاوسون وگارود، شایسته سالاری[1] چنین تعریف شده است: “نظام شایسته سالاری عبارت است از نظامی که در آن مزایا و موقعیت‌های شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض می‌شود “. شایسته سالاری در دین اسلام ریشه داشته و با آموزه های دینی ما آمیخته شده است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز بر به کارگماری شایستگان تاکید زیادی شده است. برای بررسی عمیق واژه شایستگی مناسب است ابتدا معنای آن را در زبان پهلوی باستان به معنای توانستن و قادر بودن shayisan=shayitan جست وجو کنیم. در زبان پهلوی گرفته شده و مشتقات آن شایست، شاید، شاینده، xshay است. این لغت از واژه شایان و شایسته است(دهخدا، 1341) شایستگی، به حالت و کیفیت شایسته گفته می‌شود. سزاواری، لیاقت و استحقاق داشتن از دیگر معانی این واژه است. ناظم الاطباء، از فرهنگ شناسان و ادیبان ایرانی، می گوید فلان کس شایستگی این کار را دارد یا ندارد؛ یعنی متناسب با آن هست یا نیست. فرهنگ معین کفایت نمودن را معنی شایستگی می داند (معین،1378). ایران در چارچوب نظام اداری دارای پنج مرحله یا رکن اصلی است. این پنج رکن عبارتست از: شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته داری و شایسته پروری(زاهدی وشیخ ، 1389) شایسته خواهی به یک فرهنگ و اراده جمعی تعلق دارد که بهر ه گیری از شایستگان و ارج نهادن بر آنان را به عنوان یک عزم ملی و ارزش خدشه ناپذیر سازمانی مورد تاکید قرار می دهد. شایسته یابی به عنوان یک محور در فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز سازمان مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا سازمان‌ها باید از موثرترین روش‌ها برای یافتن افراد دارای شایستگی و شایسته بهره گیرند. شایسته گزینی به معنای انتخاب مناسب ترین و با شایستگی ترین افراد از میان داوطلبان است. این رکن که یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش فرآیند شایسته سالاری در نظام اداری و دولتی ایران است، بدون تعریف و تعیین دقیق شایستگی­ها و شایستگی­ها امکان پذیر نخواهد بود. شایسته گماری به بکار گماری افراد در جایگاه شغلی و رعایت تناسب میان شغل و شاغل اشاره دارد. اما آخرین مرحله که به شایسته پروریاختصاص دارد، اشاره به ضرورت توسعه مستمر افراد داخل سازمان دارد (ابیلی،1384) با توجه به موارد پیش گفته، برای استقرار نظام شایسته سالاری در کشور پیش نیازهایی باید فراهم شود. وجود بسترهای فرهنگی، شرایط مناسب محیطی، فراهم بودن فضای قانونی و وجود زیرساختهای مدیریتی از جمله این شرایط است. [1] – Meritocracy قیمت فایل فقط 27,500 تومان برچسب ها : ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر شایستگی
منتشر شده در
 • راه های حفاظت از محیط زیست محیط زیست 7
 • راه های حفاظت از محیط زیست محیط زیست 7 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل راه های حفاظت از محیط زیست محیط زیست 7 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود راه های حفاظت…

 • پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی پاورپوینت 15
 • پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی پاورپوینت 15 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی پاورپوینت 15 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی دسته: پاورپوینت…

 • دانلود آزمایش آونگ ساده و سقوط آزاد فیزیک 4
 • دانلود آزمایش آونگ ساده و سقوط آزاد فیزیک 4 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل دانلود آزمایش آونگ ساده و سقوط آزاد فیزیک 4 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود دانلود آزمایش آونگ…

 • پاورپوینت تداخل های دارویی در بیماران قلبی پاورپوینت 15
 • پاورپوینت تداخل های دارویی در بیماران قلبی پاورپوینت 15 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل پاورپوینت تداخل های دارویی در بیماران قلبی پاورپوینت 15 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود پاورپوینت تداخل های…

 • تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین كیفیت پارچه سایر گروه های فنی مهندسی 38
 • تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین كیفیت پارچه سایر گروه های فنی مهندسی 38 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین كیفیت پارچه سایر گروه های فنی مهندسی 38 با…

 • مقاله در مورد تحول بیان سینمایی هنر و گرافیک 48
 • مقاله در مورد تحول بیان سینمایی هنر و گرافیک 48 به وب سایت آسان دانلود خوش آمدید. دانلود فایل مقاله در مورد تحول بیان سینمایی هنر و گرافیک 48 با لینک مستقیم از سایت مرجع اصلی این فایل. دانلود مقاله…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *